Nieuws op Aruba

Regering ontkent akkoord met Nederland

Regering ontkent akkoord met Nederland

In tegenstelling tot wat in verschillende media is gepubliceerd, is er nog geen definitieve overeenstemming bereikt tussen Aruba en Nederland over verlenging van het protocol en financieel toezicht. ,,We zijn wel in overleg en het gaat de goede kant op”, aldus minister-president Evelyn Wever-Croes tegenover NoticiaCla. 

De bewindsvrouw heeft onlangs overlegd met Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Er zijn drie punten waar de landen het nog niet over eens zijn. Nederland wil nog drie jaar financieel toezicht, Aruba één. ,,We kunnen wel leven met twee jaar”, aldus de premier die verder verklaarde dat  er nog meer overleg nodig is over de Nota van Wijzigingen bij de ontwerprijkswet COHO en over de inhouding op de ambtenarensalarissen.

Het overleg wordt volgende week voortgezet. Dat praten vertegenwoordigers van het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden met Van Huffelen. Wever-Croes hoopt dat de partijen er voor 4 februari uit zijn, omdat dan een vergadering van de Rijksministerraad gepland staat. 

Deel dit artikel