Aruba

Steeds meer onderzoek op Caribische eilanden

In het Caribische deel van het koninkrijk wordt steeds meer wetenschappelijk onderzoek verricht. Er liggen nog genoeg kansen om die ontwikkeling te versterken, denkt het Rathenau Instituut.

Het aantal wetenschappelijke artikelen afkomstig van de eilanden groeide gestaag van bijna niets in 2012 naar minstens 111 in het afgelopen jaar. Die komen vooral van de ziekenhuizen en de Amerikaanse medical schools op de eilanden.

De eilanden tellen vier publiek bekostigde universiteiten, die ook hbo-opleidingen aanbieden. De aandacht voor de ontwikkeling van kennis en onderzoek groeit, mede door het NWO-programma Caribisch Onderzoek. Maar er blijven ook kansen onbenut.

‘Wij vermoeden dat het onderzoek op de eilanden nog verder kan toenemen als onderzoekers meer gebruik maken van de middelen die de Europese Unie beschikbaar stelt’, zegt Alexandra Vennekens van het Rathenau Instituut. De Franse overzeese gebieden halen volgens haar meer subsidies binnen.


Deel dit artikel