Nieuws op Aruba

Verzet ambtenaren Aruba tegen salariskorting gaat door

Verzet ambtenaren Aruba tegen salariskorting gaat door
Foto Noticiacla

ORANJESTAD – Ambtenaren en gelijkgestelden zijn van plan om vanaf februari maandelijks twee dagen minder te werken. Ze doen dit uit protest tegen de korting op hun salaris van 12,6 procent. De regering spreekt van ‘plichtsverzuim’. 

De vakbonden die opkomen voor de rechten van degenen die hun salaris van de overheid ontvangen, hebben tijdens de feestdagen hun acties opgeschort, maar slijpen de messen voor een nieuwe ronde in het nieuwe jaar. De onvrede draait om de inhouding op de salarissen die Nederland afdwingt in het kader van de liquiditeitssteun. De regering stelt daarom dat ze er niets aan kan doen, zonder de financiële positie van Aruba in gevaar te brengen. 

De regering heeft per omgaande gereageerd op de mededeling van de vakbonden door te wijzen op de Landsverordening Materiaal Ambtenarenrecht, waarin staat dat de werknemer niet unilateraal kan beslissen over de werkuren. ,,Niet werken op de vastgestelde dagen heeft gevolgen”, aldus de regering in een brief.

Deel dit artikel