Nieuws op Aruba

Aruba begint met belastinghervorming en invoering BTW 

ORANJESTAD – Aruba gaat een btw-stelsel invoeren. Dat gebeurt in samenwerking met Nederland onder de vlag van COHO. De Belastingdienst is het traject inmiddels gestart. De Fiscale Hervorming Aruba wordt in overleg met de vakbonden van de private en publieke sector voorbereid. De wettelijke basis van het BTW-stelsel waaraan Aruba moet voldoen is opgezet met steun en begeleiding van het IMF en de organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Vanwege de impact van de wereldwijde COVID-pandemie had Aruba dringend financiële fondsen nodig, die ze van Nederland ontvingen. Maar om deze fondsen te krijgen, heeft Nederland enkele criteria gesteld in de vorm van hervormingen die de komende jaren moeten plaatsvinden. 

Dit omvat ook de fiscale hervorming. De globale structuur is vastgelegd in het Landspakket. Nu de details zijn vastgesteld en het COHO de BTW structuur heeft goedgekeurd, kan de Belastingdienst beginnen met de uitvoering van de hervorming van de belastingwetgeving op Aruba. 

Om de stakeholders erbij te betrekken, organiseert de Belastingdienst van 22 februari 2022 tot en met 4 maart 2022 meerdere stakeholderbijeenkomsten. Tijdens de stakeholderbijeenkomsten wordt informatie gedeeld over het hele proces dat heeft geleid tot de fiscale hervorming.

De Belastingdienst beloofd de Arubaanse gemeenschap goed op de hoogte houden van de voortgang en ontwikkelingen van de fiscale hervorming.


Deel dit artikel