Nieuws op Aruba

Een nieuw wettelijke kader en stevig structuur voor een nieuwe economie

ORANJESTAD – De Arubaanse regering gaat de procedure voor het aanvragen van vergunningen vereenvoudigen. Er komt een virtueel loket voor alle vergunningsaanvragen, die bij moet dragen aan de klantvriendelijkheid en service aan ondernemers in Aruba.

De wetgeving van vergunningen is verouderd, het doel van het economisch beleid van de vestigingsverordening is niet duidelijk en stammen soms uit 1945 en zijn vooral gebaseerd op de Curaçaose situatie van destijds. 

In het project 1 “Versnellen en verbeteren vergunningenbesluiten” zullen de vestigingsvergunning, horecavergunning, landuitgifte, aanleg- en bouwvergunning, verblijfs- en werkvergunning opnieuw bekeken worden en ontdaan van onnodige delen. 

Het beleidsdoel van elk van de vergunningen zal opnieuw geformuleerd worden en in lijn gebracht met de huidige economische omstandigheden. Dit kan resulteren in wetswijzigingen. 

Criteria voor evaluatie van aanvragen zal uitgelegd worden alsook toelichting en versnelling van termijnen voor besluitvorming.

Na afronding van project 1 zal project 2 “Een coherent vergunningenstelsel achter één loket” van start gaan waar ondernemers achter één virtueel loket hun vergunningen aanvragen en verkrijgen met duidelijke termijnen voor het afhandelen van de vergunningsverzoeken. 

De backoffices van de verschillende diensten die een vergunning uitgeven zal gecoördineerd en voor zover mogelijk geïntegreerd worden.

Deel dit artikel