Nieuws op Aruba

Horizon Europe Workshop: een belangrijke kans voor Aruba

ORANJESTAD – Ook Aruba komt in aanmerking voor Europese fondsen ten behoeve van onderzoek en innovatie. Dit zogenaamde Horizon Europe is een financieel programma van de Europese Unie met als doel de wetenschappelijke en technologische basis te versterken en het concurrentievermogen te bevorderen.

Het programma heeft tot 2027 een budget van 95,5 miljoen euro beschikbaar. De academische wereld, bedrijven, overheidsorganisaties en niet-gouvernementele organisaties kunnen in aanmerking komen voor geld uit deze fondsen om hun onderzoeks- en innovatieprojecten te financieren.

Het programma faciliteert samenwerking en versterkt de impact van onderzoek en innovatie bij het ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van EU-beleid en het aanpakken van mondiale uitdagingen. Het ondersteunt het creëren en beter verspreiden van excellente kennis en technologieën.

Thema’s die onder meer aan de orde komen zijn: klimaatverandering, veerkracht, schone energie en biodiversiteit, Het hoofddoel is het creëren van nieuwe economische groei en werkgelegenheid voor de toekomst.

Deel dit artikel