Aruba

Koraal van Aruba heeft het meest te lijden van toerisme

Koraal van Aruba heeft het meest te lijden van toerisme

De meeste – zo niet alle – verstoringen van het koraal van Aruba kunnen direct of indirect worden toegeschreven aan de ongestructureerde en niet-duurzame groei van het toerisme. Dat zegt Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) in reactie op de Coral Reef Survey uitgevoerd door Carmabi. Het toerisme is volgens de stichting verantwoordelijk voor een groot deel van de (chemische) vervuiling. Maar ook de bevolkingsgroei van Aruba doet een duit in het zakje.

In afgelopen weken zijn de resultaten en conclusies van de Coral Reef Survey uitgevoerd door de Caribbean Research and Management of Biodiversity foundation (CARMABI) gepubliceerd. Informatie uit dergelijke onderzoeken is van groot belang voor Fundacion Parke Nacional Aruba om ons evidence-based, beschermde gebiedsbeheer aan te kunnen passen aan de huidige situatie. Jarenlang hebben FPNA en andere lokale organisaties, die zich inzetten voor natuurbehoud, hun zorgen geuit over het snel verslechterende mariene milieu van Aruba. Carmabi, als gerenommeerd instituut, heeft deze degradatie op objectieve wijze gedocumenteerd.

Met de huidige staat van de Arubaanse koraalrifecosystemen die zich in een aangetaste toestand bevinden, staan de riffen van Aruba dicht bij een ecologische ineenstorting, waar het leven in de zee zichzelf niet langer in stand kan houden en in het ergste geval dode zones worden, aldus FPNA. 

Stressoren

Er zijn veel stressoren voor het mariene milieu, zoals klimaatverandering, invasieve soorten (lionfish, zeegras, koraal), koraalverbleking, koraalziekten, vervuiling, ongereguleerde recreatie of winning, maritiem verkeer en de bijbehorende effecten, maar ook vervuiling op het land in de vorm van afval en afvalwater, en chemische verontreinigende stoffen (meststoffen, pesticiden, herbiciden, detergenten, medicijnen, verf, olie, batterijen, enz.) die via het Arubaanse stroomgebied, rioolwaterzuiveringsinstallaties en grondwater als lozing in onze zee terechtkomen.

Van sommige van deze verontreinigende stoffen is vastgesteld dat ze in hoge en ongezonde niveaus aanwezig zijn in ons mariene milieu. De exponentiële groei van de bevolking heeft plaatsgevonden zonder rekening te houden met de Arubaanse infrastructurele, sociale, ecologische of ecologische draagkracht of ruimtelijke planning om de impact of druk te verminderen.

Koraal van Aruba heeft het meest te lijden van toerisme

Aangezien de toename van stressoren en de aantasting van ons milieu een cumulatief resultaat is dat gedurende vele decennia is opgebouwd, is dit geen probleem dat in één dag wordt opgelost. Het zal samenwerking en tientallen jaren van herstel-inspanningen vergen om te werken aan de oplossingen die nodig zijn om een veilige en gezonde omgeving voor zowel de natuur als de mens te garanderen.

Er zijn echter belangrijke stappen die Aruba kan nemen om het risico op verdere degradatie te verkleinen en een omgeving te creëren waarin de natuur en daarmee de gezondheid van onze wateren zich kan herstellen, stelt FPNA.

Aruba moet overschakelen naar duurzame ontwikkeling, waarbij economische ontwikkeling en groei zorgvuldig worden overwogen in overeenstemming met de (ecologische) draagkracht van het eiland, inclusief een rigoureuze verschuiving van de focus naar low-impact, hoogwaardig toerisme, evenals de ontwikkeling van nieuwe, duurzame economische pijlers.

Een goede afstemming op duurzame ontwikkeling zou volgens de natuurorganisatie de noodzaak met zich meebrengen van een onmiddellijk moratorium op kustontwikkeling en nieuwe hotelkamers (inclusief de reeds ondertekende), en alleen renovaties van bestaande hotels toelaten om hun totale capaciteit te verminderen.

Afval- en afvalwaterbeheer in het algemeen moet worden aangepast aan de huidige, internationale normen en worden afgestemd op de omvang van de bijdragende bevolking (zowel lokaal als toeristen).

Elke bijdrager kan een rol spelen door hun afval(water)productie te verminderen in een model waarbij de vervuiler betaalt. Milieuwetten en -beleid, gecombineerd met adequate handhaving, moeten de impact van mensen op het milieu en de natuur reguleren.

En voor elke burger of organisatie die proactief verantwoordelijkheid wil nemen voor hun ecologische voetafdruk ,moet er voldoende lokale informatie beschikbaar komen in de vorm van cursussen en certificeringen om duurzamer te worden.

Marine Park

Een marine park rond het eiland kan ook een deel van de oplossing zijn, maar moet worden gecombineerd met geïntegreerde benaderingen om de bronnen van vervuiling en druk op het land te verminderen.

Wanneer de stressfactoren op het land worden verminderd, is mariene ruimtelijke ordening en zonering als onderdeel van een marien park rond het eiland van cruciaal belang voor het herstel van ecosystemen en biodiversiteit en het verminderen van de menselijke impact op het mariene milieu.

Een meerboeiensysteem kan helpen onnodige schade door ankeren te voorkomen en menselijke recreatie naar bepaalde zones te leiden waar de activiteit een lagere impact heeft. Bepaalde gebieden kunnen worden toegewezen en onderhouden voor projecten voor het behoud van de zee, zoals kunstmatige riffen voor het herstel van koraal, het verminderen van invasief zeegras voor het herstel van zeegras en het gebruik van andere innovatieve technologieën voor het verbeteren van ecosystemen en biodiversiteit.

Koraal van Aruba heeft het meest te lijden van toerisme

Eén locatie

Voor koraalherstel is het essentieel dat het mariene milieu niet onder constante druk staat door vervuiling op het land of niet-duurzame menselijke activiteiten. Volgens het CARMABI-rapport is er momenteel nog maar één locatie aan de zuidwestkust van Aruba, het meest zuidelijke punt van het eiland bij Sero Colorado, met een relatief ongerept marine milieu dankzij de stroming met schoon zeewater dat uit de oceaan komt.

Het is echter de vraag hoe lang dit gebied ongerept zal blijven met de toeristische ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden op het land en langs de kust in dat gebied. Daarom moeten alle ontwikkelingsprojecten niet alleen rekening houden met het directe bouwgebied, maar ook de effecten op aangrenzende (natuur)gebieden en de indirecte impact die het project zal hebben – ook tijdens de operationele fase – op het toch al overbevolkte eiland van Aruba.

Elke nieuwe ontwikkeling verhoogt de druk op onze (natuurlijke) hulpbronnen verder door een toename van recreatie, bevolking, consumenten, verkeer, vervuiling, enz. Aruba moet voorzorgsmaatregelen nemen bij elk ontwikkelingsproject en moet eerst goede milieu- en sociale effectbeoordelingen laten uitvoeren, inclusief impact mitigatieplannen en alternatieven, alvorens een dergelijke ontwikkeling of activiteit toe te staan.

Daarom past FPNA empirisch onderbouwd beheer, de beste instandhoudingspraktijken en het voorzorgsprincipe toe om duurzame benaderingen te waarborgen om een echt evenwicht te bereiken tussen economisch, sociaal en ecologisch welzijn, het verminderen van niet-duurzame menselijke effecten en het toestaan van de natuur om zichzelf te herstellen.


Deel dit artikel