Nieuws op Aruba

Mensen die 64 worden op Aruba, moeten zich melden bij de SVB voor ouderdomspensioen

ORANJESTAD – Inwoners van Aruba die dit jaar 64 worden, kunnen zich melden bij de SVB voor ouderdomspensioen. De hoogte daarvan is afhankelijk van de burgerlijke staat en de periode dat iemand is ingeschreven in het bevolkingsregister van Aruba.

De Sociale Verzekeringsbank is belast met het afhandelen van aanvragen en uitkering van ouderdomspensioen. Die adviseert om persoonlijk vier maanden voor je 64e verjaardag langs te komen om die aanvraag te doen.

In 2014 is op Aruba besloten om vanaf 2015 de pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar, elke 6 maanden tot en met 1 januari 2024 te verhogen. Bedoeling is om binnen tien jaar de pensioengerechtigde leeftijd naar 65 jaar te tillen. 

Deel dit artikel