Nieuws op Aruba

Officiële reserves Centrale Bank Aruba stijgt met meer dan 200 miljoen gulden

ORANJESTAD – De officiële reserves van de Centrale Bank van Aruba bedroegen aan het eind van 2021 bijna drie miljard florin. Een stijging van ruim 200 miljoen in vreemde valuta en goud.

In 2019 was de reserve meer dan een miljard florin lager. Voor het grootste gedeelte is de stijging het gevolg van aankopen van de bank van vreemde valuta bij commerciële banken. Maar de netto aankoop van vreemde valuta bij de Arubaanse overheid en andere partijen daalden daarentegen.

De officiële reserves bestaan onder andere uit verschillende vreemde valuta, voor een groot deel Amerikaanse dollars. De netto-instroom van deviezenreserves zijn gerelateerd aan inkomsten uit het toerisme en leningen van Nederland aan de Aruba, om haar liquiditeitspositie te verbeteren.

Eind vorig jaar besloot de Centrale Bank van Aruba het percentage van de reserveverplichting te verhogen. Vooral omdat er teveel geld zit bij de commerciële banken. Door deze maatregel moeten de banken een groter deel van hun geld verplicht bij de Centrale Bank van Aruba stallen.


Deel dit artikel