Aruba

OM Aruba: oud-AVP-minister Sevinger was spin in corruptienetwerk

Foto’s NoticiaCla

Het proces tegen Benny Sevinger is vandaag begonnen in Oranjestad. De oud-minister is hoofdverdachte met nog tien anderen in de zaak Avestruz, waarin de oud-AVP-minister wordt verdacht van gesjoemel met de toewijzing van overheidsterreinen ten tijde van het kabinet Mike Eman, tussen 2009 en 2017.

Het OM beschuldigt Sevinger onder meer van omkoping en machtsmisbruik in functie als minister. Het ging vandaag om een pro forma behandeling.

Tijdens de zitting maakte het Openbaar ministerie bekend dat de zaak in de kern draait om malversaties rondom de uitgaven van erfpachtterreinen in de periode dat de Benny Sevinger minister van Infrastructuur, Integratie en Ruimtelijke ordening was.

De verdachten die zich nu moeten verantwoorden hebben, volgens het OM op verschillende manieren illegaal erfpachtrechten gekregen van het Land Aruba. Het was hierbij minister Sevinger die als spin in het web fungeerde. Het OM noemt hem de essentiële schakel die dit alles mogelijk heeft gemaakt.

De officier van Justitie spreekt over een omvangrijke tenlastelegging en deelt deze in per zogenaamd zaaksdossier.

Zaaksdossier Deshaun (oplichting)

Zaaksdossier Deshaun betreft de oplichting van het Land Aruba in de periode tussen februari 2013 en maart 2017. Doormiddel van valselijke en bedrieglijke handelingen is het Land Aruba bewogen tot afgifte van goederen, erfpachtrechten.

Hierbij werden onjuiste aanvragen ingediend, die niet voldeden aan de geldende voorwaarden en waarmee valselijk de intentie werd gewekt dat deze verdachten een project gingen ontwikkelen op percelen te Wayaca.

Deze aanvragen werden vervolgens in strijd met de geldende regels en terwijl deze aanvragen niet voldeden aan de vereisten – goedgekeurd en daarvan werd vervolgens een ministeriele beschikking verleend.

Zaaksdossier Elenath (oplichting)

Zaaksdossier Elenath betreft de oplichting van het Land Aruba in de periode tussen februari 2013 en maart 2017. De handelswijze in dit dossier komt overeen met zaaksdossier Deshaun. Het gaat hier echter om diverse percelen bij Eagle Beach.

Ook hier werden onjuiste aanvragen ingediend, die niet voldeden aan de geldende voorwaarden. Deze aanvragen werden in strijd met de geldende regels goedgekeurd.

Zaaksdossier Damira/Lizner (oplichting)

Zaaksdossier Damira betreft de oplichting van het Land Aruba in de periode tussen december 2014 en december 2016. Doormiddel van valselijke en bedrieglijke handelingen is het Land Aruba bewogen tot afgifte van goederen, erfpachtrechten.

De handelswijze komt overeen met de hiervoor genoemde zaaksdossiers. In dit zaaksdossier ging het om andere percelen bij Eagle Beach.

Opnieuw werden onjuiste aanvragen ingediend, die niet voldeden aan de geldende voorwaarden. Deze aanvragen werden in strijd met de geldende regels goedgekeurd.

Ambtelijke omkoping (actief/passief)

Evident is hier voor verdachte Sevinger sprake van passieve omkoping. Hij is als minister omgekocht. Zijn ambtelijk maatje, Abath, is omgekocht als ambtenaar. Voor de overige verdachten geldt dat er sprake is van actieve omkoping. Zij hebben Sevinger/Abath – naar mening van het Openbaar Ministerie – omgekocht. Het betreffen verschillende zaaksdossiers waarin verschillende verdachten betrokken zijn.

Dit betreft de periode van 1 februari 2012 tot en met 19 oktober 2019.

Zaaksdossier Bucuti (omkoping)

In zaaksdossier Bucuti Hotel zijn Sevinger (als minister) en Abath (als ambtenaar/lid management team) omgekocht door een medeverdachte en Aruba Bucuti Beach Hotel NV. Dit betrof de periode 1 mei 2012 tot en met 1 mei 2019.

Bij deze omkoping zijn giften, beloften of diensten aangeboden door deze partijen aan Sevinger. Onder meer betalingen aan de Stichting Curason Berde, een verjaardagsfeest in het Holiday Inn Hotel als diverse verbouwingen aan de woning van Sevinger, waaronder het aanleggen van een sportschool en een toegangshek.

Deze giften/beloften of diensten zijn gedaan door de verdachten aan Sevinger om hem (en Abath) – in zijn functie als minister – te bewegen om iets te doen of na te laten. Te weten het verstrekken dan wel wijzigen van opties op erfpachtrechten, aldus het OM.

Misbruik van functie

Op meerdere tijdstippen tussen februari 2013 en september 2017 te Aruba heeft verdachte Sevinger als Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling Integratie en Infrastructuur zijn functie misbruikt teneinde daarmee enig voordeel te verkrijgen. Sevinger heeft diverse ministeriele beschikkingen verleend voor het verlenen van of wijzigen van optierechten. Dit heeft plaatsgevonden in de zaaksdossier Deshaun, Elenath, Damira, Susebeek, Fundacion Curason Berde en Bucuti Hotel.

Door dit handelen (of nalaten) van Sevinger en anderen, hebben diverse personen en bedrijven, waaronder Arends, Winterdal, Richardson, Werleman, Nunez, Mansur, Suseen, Harms, Pristine Estates NV en EK Biemans optierechten verkregen, dan wel erfpachtrechten verstrekt.

Verduistering Sevinger

Sevinger heeft in de periode 1 januari 2015 en 1 januari 2016 diverse geldbedragen wederrechtelijke toegeëigend die toebehorende aan stichting Fundacion Curason Berde. Het betreft hier dus verduistering. Onder meer betreft het een cheque van 11.375,50 florin, die is gebruikt om diverse vliegreizen te betalen.

Tot slot worden diverse verdachten witwassen tenlastegelegd door het OM. Verdachte Sevinger en een tweede verdachte hebben in de periode tussen 1 januari 2014 en 28 maart 2017 te Aruba, in vereniging, zich schuldig gemaakt aan gewoonte witwassen. Dit door de daadwerkelijk herkomst van voorwerpen te verhullen.

Dit heeft plaatsgevonden door goederen, waaronder een hekwerk, een sportschool en andere verbouwingen aan de woning van Sevinger, en de betaling daarvoor, te bestellen op een andere naam.

Daarnaast loopt er nog een financieel onderzoek naar het wederrechtelijke verkregen voordeel van Sevinger in al deze zaken.


Deel dit artikel