Nieuws op Aruba

OM geeft overheid Aruba nog één kans met Parkietenbos

ORANJESTAD – Het Openbaar Ministerie op Aruba gaat nog geen boetes uitdelen voor het illegaal storten van afval in het Parkietenbos. Dat zou wel moeten want er is al 34 jaar geen hindervergunning afgegeven en storten van vuil daar is om die reden illegaal. 

Bij het OM zijn vorig jaar aangiften binnengekomen met betrekking tot de overlast van afvalstortplaats en de in gebruik genomen verbrandingsoven. Onderzoek wijst uit dat de natuur- en milieuwetgeving in Aruba achter loopt. Zo stamt de Hinderverordening uit 1988 en is er verder nauwelijks wet- en regelgeving. 

Toch geeft die Hinderverordening wel mogelijkheden tot het inperken van de overlast door de overheid. Er is dus speelruimte ne het OM ziet graag dat die gebruikt wordt alvorens tot een ultimum remedie te moeten grijpen, een geldboete. 

Het Openbaar Ministerie is er ook van overtuigd dat het opleggen van een geldboete het probleem van de afvalstort en de bewoners van het Parkietenbos niet oplossen. Daarvoor zijn echt andere en fundamentele oplossingen nodig, aldus het OM.

Nu de minister van Natuur volgens het OM al meerdere malen publiekelijk heeft aangegeven concrete stappen te willen zetten en zelfs overleg voert met het parlement, diverse stakeholders en met de bewoners, wil het OM de minister deze ruimte geven..

Los van deze plannen is het OM van mening dat er wel snel duidelijkheid kan komen over een hindervergunning van de afvalstortplaats, hoewel het OM begrijpt dat dit ook tijd kost. Eind 2022 gaat het OM opnieuw bekijken of er toch vervolging plaats moet vinden op basis van de aangiften die er nu liggen.

Deel dit artikel