Aruba

Opinie: Liar, liar, dump on fire!

Opinie: Liar, liar, dump on fire!
Foto’s: Aruba Native

Opinie | mr. dr. Ryçond R. Santos do Nascimento (AVP)

De Arubaanse Minister van Integriteit, Natuur, Transport en Ouderenzorg staat continu onder vuur sinds CARMABI op 11 januari van dit jaar het volgende op haar Facebook-pagina plaatste:

Carmabi published a report on the state of reefs around Aruba in 2019… Many people have since asked for it and now that a draft version of the report has been published on the web by 24ora, it seemed a good idea to share the final version to those interested… Please find it through the link below…..Enjoy! (and if you have any questions, please ask)”. Carmabi

Door deze post kwam de Minister van Integriteit en Natuur al onder vuur te liggen vanwege het evidente gebrek aan transparantie omtrent de gevaren van het lozen van gebrekkig gezuiverd rioolwater in zee. Deze situatie escaleerde toen drie dagen later live op 24ora.com het bewijs werd geleverd dat verontreinigd water vanuit de Bubaliplas ’s nachts in zee werd geloosd. Tot overmaat van ramp bevestigde DOW in een persbericht van 16 januari dat het hier ging om een standaardprocedure.

Kwaadwillenden

Naar aanleiding van dit Bubali-gate schandaal heeft minister Arends afgelopen woensdag 19 januari een persconferentie gehouden en is hij donderdag 20 januari naar het actualiteitenprogramma Enfoke gegaan. 

Het mediaoffensief van de minister behelst ook een aantal artikelen voor zowel het Nederlandstalige als het Papiamentstalige publiek. De kern van de boodschap is op de website Aruba.nu als volgt weergeven:

Kwaadwillende individuen of personen die zich laten leiden door politieke motieven veroorzaken het merendeel van de branden op de vuilstort Parkietenbos.Minister Ursell Arends

Dar zou onderzoek hebben uitgewezen. Uiteraard wordt niet verteld wie dit onderzoek (als dat er al is) heeft uitgevoerd. Uiteraard zal dit onderzoek ook niet door de Minister met het publiek worden gedeeld, want transparantie is gevaarlijk. Ook kan de Minister niet vertellen wie deze individuen zijn. De identiteit dient door de autoriteiten te worden achterhaald, zo geeft Minister Arends aan.

Het is dan wel merkwaardig dat de minister haarfijn kan uitleggen dat deze onbekende mensen, kwaadwillend zijn die bovendien ‘politieke motieven’ hebben om brand te stichten op de dump. In Aruba Native lezen we dat deze mensen zelfs de bedoeling hebben om druk uit te oefenen op de overheid om de dump bij Parkietenbos te sluiten.

Aangifte

Merkwaardig is ook dat minister Arends tijdens de persconferentie van 19 januari zegt dat hij aangifte heeft gedaan bij de Landsrecherche. Tijdens het actualiteitenprogramma Enfoke zegt de minister dat hij aangifte heeft gedaan bij het OM. Ook opmerkelijk is dat de minister een mediacampagne start tegen brandstichting op de vuilnisbelt naar aanleiding van de lozing van gebrekkig gezuiverd rioolwater in zee.

Daar komt bij dat de minister sinds zijn aantreden op 20 september 2021 op de hoogte was van diverse grote branden op de vuilnisbelt, maar tot nu toe geen behoefte had om een mediacampagne op te zetten tegen brandstichting.

Waarom heeft Arends bijvoorbeeld niet de recente grote brand van autobanden aangegrepen om zich hier hard tegen uit te spreken? Dat hij hiervan op de hoogte was, is zeker. Toen de autobanden daar naast vuurtjes werden gestort, hebben diverse milieuactivisten en omwonenden hem nog gewaarschuwd voor het gevaar dat de hele boel in de fik zou gaan.

Serlimar

Als minister belast met het oplossen van de vuilnisbelt-problematiek, had het op zijn pad gelegen om op zijn minst de beheerder van de vuilnisbelt, Serlimar, te bellen en te eisen om maatregelen te nemen om die brand te voorkomen. De minister gaf echter niet thuis. Misschien was hij bang voor een beschuldiging van politieke bemoeizucht (metemento politico)?

Wat de recente zorgen van de Minister van Integriteit en Natuur voor brandstichting op de vuilnisbelt al helemaal ongeloofwaardig maakt, is dat hij achterwege laat uit te leggen dat er op de vuilnisbelt van Parkietenbos continu sprake is van brand: er zijn oppervlakkige branden en er zijn diep onder de oppervlakte liggende, smeulende brandhaarden die niet doven.

Verplaatsing van vuilnis op de belt kan inderdaad spontaan vuur doen oplaaien doordat er zuurstof bij de reeds aanwezige, smeulende brandhaarden komt.

Daarnaast wil de minister het volk doen geloven dat landfill gas oftewel stortgas, zoals methaan, niet bestaat of volledig ongevaarlijk is voor de medewerkers van Serlimar en de omwonenden. Kennelijk moet er eerst een huis in de omgeving van de dump ontploffen of een medewerker van Serlimar zware brandwonden oplopen of het leven laten, wil Ursell Arends gaan geloven dat ook stortgas niet enkel een gevaar oplevert voor het milieu, maar ook voor de volksgezondheid.

Maar, gelooft u mij niet. Doe uw eigen onderzoek, zie bijvoorbeeld https://www.atsdr.cdc.gov/HAC/landfill/html/intro.html en https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/risico/bij-stortgas.

Zand

Hoe het ook zij, de motieven van de minister met deze mediacampagne zijn ondertussen wel overduidelijk: het volk zand in de ogen strooien voor wat betreft het Bubali-gate-schandaal en het demoniseren van onze milieuactivisten en bezorgde journalisten door de branden op de dump te Parkietenbos in hun schoenen te schuiven.

Erg integer, Ursell!


Deel dit artikel