Aruba

Van Huffelen zet Parkietenbos op gezamenlijke agenda Nederland Aruba

Van Huffelen zet Parkietenbos op gezamenlijke agenda met Aruba
Foto boven: Theodore De Jongh. Foto onder: Dilma Arends

Alexandra van Huffelen zal de problematiek van de illegale vuilstort op de dump van het Parkietenbos gaan bespreken met de regering van Aruba. Dat is de uitkomst van een gesprek dat de kersverse staatssecretaris had met milieuactiviste en juriste Anouk Balentina tijdens haar rondtoer op Aruba.

Van Huffelen en haar delegatie ontmoetten Balentina afgelopen woensdag samen met andere buurtbewoners bij de ingang van de dump. Haar werd ontraden naar binnen te gaan vanwege de veiligheid.

Volgens Balentina is er geen toezicht, geen controle en geen handhaving. De vuilnisbelt is in strijd met de wet, internationale verdragen, waaronder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, diverse deskundigenrapporten, terwijl de verbrandingsoven niet voldoet aan de gebrekkige voorwaarden van een onrechtmatig verleende vergunning.

“Wij kennen geen milieuwet ter waarborging van milieu en gezondheid”, voegde Balentina toe. “Er heersen onder de buurtbewoners gezondheidsklachten en ziektes die veroorzaakt worden door de giftige en kankerverwekkende stoffen die vrijkomen vanuit de vuilnisbelt. Het meest fundamentele recht op leven wordt geschonden. Bovendien grenst de dump aan het wettelijk beschermd natuurgebied met mangrove en ligt in de directe nabijheid van de wettelijk beschermde rif-eilanden Parkietenbos en Bucuti.” 

Zestig jaar

De illegale dump Parkietenbos bestaat al meer dan zestig jaar. Anouk Balentina zegt dat zij alle lokale wegen heeft bewandeld, stichtingen en instanties benaderd en zelfs rechtszaken heeft aangespannen en aangiftes gedaan tegen de illegale situatie.

Recentelijk heeft ook het Openbaar Ministerie, na diverse aangiftes, publiekelijk erkend dat activiteiten op en rondom de vuilnisbelt in strijd zijn met de wet. Eventueel strafrechtelijk optreden houdt het OM echter aan tot eind van dit jaar.

Europese richtlijnen

Balentina maakte aan van Huffelen duidelijk, dat zij en de bewoners willen dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek gaat doen bij de vuilnisbelt, net als op Sint-Maarten. Volgens de juriste is er nooit een gezondheidseffectenscreening of Health Impact Assessment uitgevoerd. Ook ontbreekt een risico-contouranalyse, een milieueffectenrapportage of bodemonderzoek.

Balentina zegt dat er ook geen meetstations naar luchtkwaliteit aanwezig zijn. “Op grond van het concordantiebeginsel willen wij ook dat de Europese richtlijnen omtrent emissies voor ons worden gehandhaafd.”


Deel dit artikel