Nieuws op Aruba

Verlenging protocol Aruba-Nederland 2019-2021

Tweede Kamer blijft hervormingen eisen van Aruba in ruil voor geld

ORANJESTAD – Op 20 januari 2022 zijn de regeringen van Aruba en Nederland overeengekomen dat de looptijd van Protocol Aruba Nederland 2019-2021 met twee jaar verlengd wordt tot 31 december 2023. 

Ook is afgesproken dat het protocol vervalt als de Rijkswet Aruba financieel toezicht (RAft) eerder dan 31 december 2023 in werking treedt. Een voorstel daartoe wordt spoedig naar de Tweede Kamer gestuurd.

Met deze verlenging zijn de begrotingsnormen vastgesteld waarop de Rijksministerraad de begroting van Aruba van 2022 en 2023 kan toetsen.

Afwijking
Vanwege de aanhoudende effecten van de coronacrisis op de begrotingen van de landen heeft de Rijksministerraad ingestemd met een afwijking van de begrotingsnorm zoals die wettelijk is vastgelegd. 

De toegestane mate van afwijking van de norm is, net als in eerdere jaren, voor het begrotingsjaar 2022 gelijkgesteld aan het totaal van leningen die het land aangaat voor het doen van uitgaven gedurende 2022. Dat bedrag wordt gecorrigeerd met de verandering in het liquiditeitssaldo van het land aan het einde van het jaar. 

Deel dit artikel