Nieuws op Aruba

Kredietbeoordelaar Fitch handhaaft rating en vooruitzicht van 2021 voor 2022

ORANJESTAD – Krediet beoordelaar Fitch handhaaft de huidige rating en vooruitzichten die het in april vorig jaar al gaf aan Aruba. Aanleiding toen is het akkoord met Nederland over COHO en het landenpakket en de liquiditeitssteun steun daaraan verbonden werd.

Ook nu is dat de voornaamste reden om Aruba op ratingniveau BB te houden. De vooruitzichten blijven net als vorig jaar stabiel.
Aruba profiteert volgens Fitch van sterke Nederlandse institutionele en financiële steun als lid van het Koninkrijk met ‘status aparte’, wat blijkt uit de noodfinancieringen voor financiële middelen en de subsidies voor het Covid-19-vaccin in de periode 2020-2021. 

De ratings worden beperkt door Aruba’s hoge staatsschuld en rentelasten en de kwetsbaarheid van de één-pijler-economie voor externe invloeden.

Staatsschuld en begroting

Fitch constateert dat de staatsschuld  in 2021, ongewijzigd is ten opzichte van 2020. De kredietbeoordelaar verwacht dat het economisch herstel en het kleinere overheidstekort de schuldquote in 2022 zullen verlagen van over de 100 procent tot 93,6 procent. Maar Fitch verwacht dat de staatsschuld desondanks hoog zal blijven.

Aruba heeft van Nederland een begrotingsontheffing gekregen om dit jaar een groter tekort te hebben, te midden van druk om de loonsverlaging van 12,5 procent in de publieke sector in de periode 2020-2021.

Fitch verwacht dat in 2023 een nieuwe belasting op de toegevoegde waarde van kracht zal worden, waardoor het tekort verder zal afnemen tot een half procent in 2023, ondanks de aanhoudende druk op de overheidslonen.

Het resulterende primaire overschot, vanaf 2023 zal op of boven de drie procent komen en is voldoende om de overheidsschuld te verminderen. De bereidheid van Nederland om de financiële steun na 2022 te verlengen is echter onzeker, vooral als de overheid er niet in slaagt om een houdbaar algemeen begrotingsoverschot te realiseren. 

Fitch verwacht dat Aruba haar tekort in 2022 op de lokale kapitaalmarkt zelfstandig zal financieren, waardoor een grotere rentegevoeligheid wordt geïntroduceerd voor het begrotingsresultaat en de schulddynamiek.

De financiële steun van Nederland op gunstige voorwaarden blijft een belangrijk onderdeel van de houdbaarheid van de overheidsschuld van Aruba en voor de geloofwaardigheid van de valutakoppeling, aldus Fitch.

Koninkrijksrelaties

Nederland heeft Aruba een deviezenlening van 193 miljoen dollar uitbetaald, zodat Aruba de externe en in valuta luidende schulden van de overheid voor 2022 kan aflossen. 

De totale uitstaande Nederlandse kredieten ter waarde van 599 miljoen dollar aan Aruba worden ook dit jaar voortgezet met gunstige voorwaarden. 

Hun behandeling op lange termijn, of ze nu worden geherstructureerd in een langlopende lening of een schenking, zal afhangen van Aruba’s naleving van de begrotings- en hervormingsdoelstellingen.

Deel dit artikel