Nieuws op Aruba

Nieuw ontdekte keversoorten op Saba en Sint Eustatius topje van de ijsberg

(9) Het lieveheersbeestje Cycloneda sanguinea, F.D. Roosevelt Airport, St. Eustatius. Photo credit: Jan-Joost Mekkes

Op Saba en Sint Eustatius zijn de afgelopen decennia veel nieuwe keversoorten ontdekt. Negentien soorten zijn nooit eerder gesignaleerd in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Nog eens zes soorten waren wel bekend in het Koninkrijk, maar niet op Sint Eustatius en tien soorten waren bekend in het Koninkrijk, maar niet op Saba.

Ondanks deze laatste toevoegingen wordt geschat dat nog bijna driekwart van de keverpopulatie op de eilanden onbekend is. Er zouden veel meer ontdekkingen kunnen worden gedaan als er meer opgeleide taxonomen in de regio actief zouden zijn. Een taxonoom probeert op grond van gangbare criteria planten en dieren en alle andere organismes in te delen.

Cruciaal

Kevers zijn een van de kleinste bewoners van het Nederlands Caribisch gebied maar spelen een cruciale rol in de natuur. Ze werken als kleine ontbinders en zijn van vitaal belang bij het recyclen van voedingsstoffen uit dode bladeren en brengen natuurlijk afval terug in de grond.

Als roofdieren kunnen ze helpen insectenpopulaties onder controle te houden, met name plagen zoals rupsen en bladluizen die gewassen kunnen beschadigen. Bovendien vertegenwoordigen kevers, met meer dan 350.000 soorten wereldwijd, een vijfde van alle levende organismen in de wereld en bijna 40% van de beschreven insecten.

Nieuw ontdekte keversoorten op Saba en Sint Eustatius topje van de ijsberg
De snuitkever Trichobaris bridwelli, Oranjestad, St. Eustatius. Photo: Jan-Joost Mekkes

Nieuwe waarnemingen

Tussen 2008 en 2020 bezochten drie onderzoekers Saba en registreerden in totaal 22 verschillende keversoorten. Hiervan waren er 14 nieuw op Saba of bevestigde eerdere voorlopige waarnemingen en vier waren nieuw voor het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Met deze nieuwe studie ligt het totale aantal geregistreerde keversoorten op Saba nu rond de 100.

Een onderzoeker op Sint Eustatius heeft in 2020 46 keversoorten kunnen verzamelen, waarvan 21 nieuw voor het eiland. vijftien van hen waren nieuw voor het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Toegevoegd aan eerdere records, brengt dit nu het totale aantal bekende keversoorten voor het eiland op 117.

Rapporteer uw waarnemingen

Onderzoeker Jan-Joost Mekkes zit op Sint Eustatius en Michiel Boeken zit op Saba. Ze vragen het publiek om hun kever- en andere insectenwaarnemingen bij hen te melden. Ze hebben daarvoor een website gepubliceerd op www.observation.org. Er is ook een gratis app voor de Iphone en Android toestellen.

Soortenrapporten door lokale gemeenschappen en toeristen zijn volgens de onderzoekers van onschatbare waarde voor inspanningen op het gebied van natuurbehoud om het publieke bewustzijn en de algemene bescherming van soorten te vergroten.

Database

De volledige lijst van de tijdens deze onderzoeken gedocumenteerde keversoorten is te vinden in de Dutch Caribbean Biodiversity Database.


Foto boven: Het lieveheersbeestje Cycloneda sanguinea, F.D. Roosevelt Airport, St. Eustatius. Photo: Jan-Joost Mekkes.

Deel dit artikel