Aruba

Opnieuw aangifte in langslepende vervuilingszaak Parkietenbos

Anouk Balentina heeft opnieuw aangifte gedaan in de langslepende vervuilingszaak van het Parkietenbos. Zij verwijt de Arubaanse overheid niet op te treden tegen de vermeende illegale dumping daar van medisch- en mogelijk radioactief afval. Ook wil ze dat de daders daarvan bestraft worden.

Afvalverwerking op het Parkietenbos is volgens de juriste zelfs helemaal niet toegestaan en expliciet in de wet verboden. Een hindervergunning is om die reden blijvend onmogelijk.

Volgens Balentina is in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan bepaald dat met het oog op het woon- en leefklimaat in dit woongebied langs de Parkietenweg een 200 m brede zone op de plankaart opgenomen, waarbinnen geen bedrijfsactiviteiten toegestaan zijn die hinder voor de omgeving opleveren.

Rook, stank, vliegenoverlast en emissies reiken per definitie verder dan de eigen perceelgrenzen van het Parkietenbos. Dit betekent dat de verbrandingsoven op de locatie waar het nu staat niet eens mag staan en derhalve is het verlenen van de vergunning onrechtmatig geschied, aldus de juriste.

Medisch afval

Bovendien wordt medisch afval daar verwerkt wordt door het bedrijf Caribbean Trucking Company, namens Dienst Openbare Werken. Wettelijk is dat voorbehouden aan vuilverwerker Serlimar.

Recentelijk gaat een gesponsorde video op social media rond die aantoont dat op zeer onverantwoorde wijze en ongecontroleerd met medisch afval wordt omgegaan, zegt de juriste.

“Allerlei pakketten met medisch afval liggen ter plaatse van de verbrandingsoven te Parkietenbos gewoon op de grond, waar allerlei dieren, vogels en muizen in contact kunnen komen met dit materiaal.” Ook het verwerken gebeurt volgens juriste op zeer onverantwoorde en onprofessionele wijze.

Daders

Balentina wil is van mening dat Ursell Arends als minister van Natuur en Integriteit die belast is met Serlimar aangepakt gaat worden door het Openbaar Ministerie. Hij zou openlijk bewust dan wel roekeloos verwerken van radioactief en medisch afval ondersteunen.

Ook premier Evelyn Wever-Croes zou vervolgd moeten worden als minister van Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening. Zij zou doelbewust dan wel roekeloos de afvalverwerking van radioactief en medisch afval op de locatie toestaan.

De directeur van de Dienst Openbare Werken, Marlon Croes is eveneens strafbaar. Hij is belast is met de dienst Openbare Werken DOW, hindervergunninghouder en opdrachtgever van Caribbean Trucking Company die bewust dan wel roekeloos het verwerken van radioactief en medisch afval toestaat en.of uitvoert.

Hetzelfde geldt voor Serlimar die verantwoordelijk is voor het beheer van de vuilstortplaats Parkietenbos.

Het OM heeft eerder in een persverklaring aangegeven de situatie in het Parkietenbos tot aan het eind van het jaar aan te kijken, voordat ze op wil treden. Maar ze heeft wel aangegeven dat er snel duidelijkheid moet komen over een hindervergunning van de afvalstortplaats.

Deel dit artikel