Aruba

Staten beginnen vandaag met begrotingsbehandeling


ORANJESTAD – Vandaag om 09.00 uur begint het parlement van Aruba met de begrotingbehandeling 2022. Vijf dagen is er voor uitgetrokken, waarbij de laatste dag alleen maar gebruikt wordt om te stemmen. Dat betekent dat elke minister een halve dag krijgt.

In tegenstelling tot vorige jaren hebben de parlementariërs nu bijna een maand de tijd gehad om zich voor te bereiden op de begrotingsbehandeling. Statenvoorzitter Edgard Vrolijk hoopt dat de langere voorbereidingstijd zal leiden tot inhoudelijk betere betogen, betogen van niveau.

Minister Rocco Tjon van Justitie en Sociale Zaken en Glenbert Croes van Arbeid, Integratie en Energie trappen vandaag af. Morgen mogen Dangui Oduber van Toerisme en Volksgezondheid en Ursell Arends van Integriteit, Transport, Natuur en Ouderenzorg het stokje overnemen. Minister Endy Croes van Onderwijs en Sport en minister Geoffrey Wever van Economische Zaken, Duurzame Ontwikkeling en Communicatie volgen vrijdag. Maandag sluiten minister Xiomara van Financiën en Cultuur en premier Evelyn Wever Croes de begrotingsbehandeling af. Als alles volgens plan verloopt wordt volgende week dinsdag bij de stemming duidelijk of de begroting 2022 er door is.

CAft

Tijdens de ontwerpfase van de huidige begroting had het College Aruba financieel toezicht kritiek op de belastinghervormingsplannen. de invoering van de BTW, zou in 2023 160 miljoen florin moeten opleveren, maar de onderbouwing daarvoor ontbrak.

De toezichthouder hekelde het ontbreken van enig plan van aanpak inzake de belastinghervormingen en de versterking van de belastingdienst, waardoor zij geen oordeel kon vormen over het effect van deze maatregel. Ook het effect van de belastingverhoging op de economische groei was niet doorgerekend. 

Het CAft herhaalde ook zijn advies om de verlaging van het tarief bij de loonbelasting terug te draaien, of te compenseren door structurele kostenbesparende en/of opbrengst verhogende maatregelen.

Uit de vaststelling van de loonsubsidie 2020 die op 25 november 2021 was ontvangen, bleek dat Aruba een bedrag van 73 miljoen florin aan teveel betaalde loonsubsidie dient terug te vorderen. Nu Aruba de landsverordening tijdelijke loonsubsidie heeft vastgesteld kan op de kortst mogelijke termijn worden overgegaan tot het maken van terugbetalingsregelingen van de teveel betaalde bedragen.

Ook voor 2021 dient de controle zo snel mogelijk te worden afgerond. Het CAft adviseert deze uiterlijk op 1 april 2022 af te ronden, zodat vaststaat wat de terug te vorderen loonsubsidie 2021 is en dit te verwerken in de begroting.

link: https://rva.aw/rva/wp-content/uploads/2022/01/RvA-04-22.pdf

Deel dit artikel