Aruba

Zorgen huidige aanpak afvalverwerking op Aruba opnieuw gedeeld met de staatssecretaris

Anouk Balentina heeft in een brief aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen opnieuw haar zorgen geuit over de manier waarop de overheid zegt het probleem van afval en lozing van schadelijke stoffen in het Parkietenbos aan te pakken.

De juriste die naast het parkietenbos woont deelde haar zorgen eerder, toen de staatssecretaris een kennismakingsbezoek aflegde op Aruba in februari. Zij maakt zich nu vooral zorgen over de verbranding van medisch afval in de verbrandingsoven ter plaatse. Dat zou geheel tegen de adviezen zijn van bijvoorbeeld het Nederlandse RIVM, dat net als de fabrikant van de oven stelt dat medisch afval bij de bron moet worden verwerkt. Dus daar waar het afval wordt geproduceerd.

Volgens Balentina is het niet duidelijk waarom medisch afval dan toch in het Parkietenbos belandt: “het ziekenhuis beschikt immers over een eigen verbrandingsoven om medisch afval te verwerken.”

De juriste zegt dat de uitbreiding van zulke stort-activiteiten in strijd is met de Hinderverordening en andere wetgeving, zoals het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan met voorschriften, en zelfs strafbaar is gesteld als misdrijf. Zij heeft daarom aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie.

Vriendjespolitiek

Anouk Balentina hekelt in haar brief de vriendjespolitiek die de vermeende aanpak van minister Ursell Arends omgeeft. Zij verwijt hem zonder gedelegeerde bevoegdheid alles op het gebied van afval en afvalwater naar zich toe te trekken.

De aanpak staat volgens de juriste bol van het toeschuiven van mooie opdrachten naar vriendjes in de innercircle van de minister. Zo is de recentelijk begonnen mediacampagne van de overheid toegekend aan een mogelijk bevriend bedrijf – in ieder geval is dit project onderhands verleend – met de pakkende naam: Trash2Cash.

Beleid

Het steekt Balentina dat de regering en de minister geen concreet beleid opstelt over de wijze waarop hij de afvalproblematiek gaat aanpakken. En ook niet aan de aanpassing en invoering van de juiste regelgeving prioriteit geeft alvorens ongestructureerd met zogenaamde duurzame afvalprojecten te beginnen.

Het is volgens haar geen geheim dat Aruba geen adequate milieu- en afvalwetgeving heeft. Het huidige kader is volgens de juriste absoluut niet voldoende om duurzame projecten te entameren, daar toezicht op te houden en te handhaven.

Deel dit artikel