Aruba

Arubaanse Banken moeten nog meer geld parkeren bij de Centrale Bank

ORANJESTAD – De Centrale Bank van Aruba, CBA, heeft besloten per 1 maart de reserveverplichting te verhogen van veertien naar zestien procent. Deze beslissing is vooral ingegeven door de ruime overliquiditeit bij de commerciële banken. Dat deze maand de reserveverplichting twee punten wordt verhoogd is omdat de Bank vindt dat eerdere verhogingen maar een gering effect hadden.

De commerciële banken zijn verplicht een bepaalde hoeveelheid geld als reserves bij de Centrale Bank aan te houden. Dit helpt bij het stabiliseren van de rente die banken elkaar voor korte-termijngelden in rekening brengen.

Internationale reserves

Vergeleken met eind december 2021 zijn de internationale reserves per 21 januari 2021 gestegen met bijna 50 miljoen florin. De toename in de internationale reserves was grotendeels toe te schrijven aan inkomsten uit het toerisme. Ondertussen stegen de officiële reserves met ruim 16 miljoen florin.

Bijgevolg bereikten de officiële en internationale reserves respectievelijk 2.7 en 3,1 miljard florin per 21 januari 2022 (zie Grafiek hieronder). Derhalve bleef het niveau van de reserves toereikend.

Kredietontwikkelingen

In december 2021 nam het totale kredietvolume van de commerciële banken af met bijna 140 miljoen florin vergeleken met eind vorig jaar. Dat is een afname van 3,5 procent en deze bedraagt nu 3,8 miljard florin.

Deze daling werd onder andere veroorzaakt door 26 miljoen florin minder leningen aan particulieren en ruim 22 miljoen afname aan zakelijke leningen’.

De krimp aan leningen aan particulieren werd veroorzaakt door minder
consumentenkrediet, die slechts gedeeltelijk werd gecompenseerd door een stijging van de woonhypotheken.

De achteruitgang aan zakelijke leningen was op zijn beurt het gevolg van dalingen in de commerciële hypotheken, alsook van de rekening-courant kredieten en termijnleningen.

Inflatie

In december 2021 werd Aruba 3,6 procent duurder ten opzichte van dezelfde
maand een jaar eerder. De gemiddelde inflatie bedroeg 0,7 procent per maand.

De inflatie was vooral het gevolg van hogere benzineprijzen, die ook de
component ‘transport’ beïnvloedden. Deze stijging werd versterkt door
hogere prijzen voor huishoudelijke producten en voeding.

Deze toenames werden enigszins gecompenseerd door lagere prijzen voor uitgaven aan gezondheid.

Liquiditeit bij commerciële banken

De totale overliquiditeit van commerciële banken steeg tot 1,3 miljard florin in december 2021, vergeleken met 1,1 miljard in december 2020.

De maandelijkse analyse liet zien dat de geaggregeerde overliquiditeit in december 2021 ten opzichte van november 2021 is toegenomen, ondanks een verhoging van de reserveverplichting met één procentpunt per 1 december 2021. De stijging van de reserveverplichting werd getemperd door een toename van de door commerciële banken aangehouden liquide middelen.

Het totaal aan liquide middelen bij commerciële banken bestaat uit contant geld, lopende rekening en
deposito’s met een vaste looptijd gehouden bij de Centrale Bank, direct opvraagbare deposito’s en deposito’s met een vaste looptijd bij andere commerciële banken, kortlopende effecten, staatsobligaties, en andere verhandelbare effecten.

Hierdoor steeg het niveau van overliquiditeit en bleef aanzienlijk boven het pre-pandemie niveau . Het hoge niveau van overliquiditeit bij de lokale commerciële banken is deels het gevolg van de aanhoudende gematigde vraag naar krediet.

Bovendien hebben de loonsubsidie en FASEprogramma’s van de Arubaanse overheid – ter mitigatie van de economische effecten van de COVID19-crisis – waarschijnlijk bijgedragen aan de ruime overliquiditeit bij de commerciële banken.

Ondertussen bleef de prudentiële liquiditeitsratio van de commerciële banken, die het percentage van hun liquide activa ten opzichte van hun totale netto activa meet, in december 2021 op een comfortabel niveau van 38 procent, ver boven de minimaal vereiste prudentiële liquiditeitsratio van 18 procent.

Deel dit artikel