Aruba

Balentina wil OM dwingen milieudelicten Parkietenbos nu te vervolgen

Protest bij Parkietenbos | Foto: Sharina Henriquez/Caribisch Netwerk

Protest bij Parkietenbos | Foto: Sharina Henriquez/Caribisch Netwerk

Anouk Balentina wil het Openbaar Ministerie dwingen alsnog onderzoek te doen naar in haar ogen nieuwe strafbare milieudelicten in het Parkietenbos, de vuilstortplaats van Aruba. Zij heeft een klaagschrift ingediend bij de Gerecht in Eerste Aanleg.

De Arubaanse juriste is direct belanghebbende in de zaak, want zij woont onder de rook van de vuilstortplaats. Balentina deed in maart opnieuw aangifte van een misdrijf bij het Openbaar Ministerie, maar die retourneerde deze met de mededeling dat het blijven toesturen van nieuwe aangiften zinloos is. De overheid krijgt voorlopig de ruimte krijgt om de vervuiling in het Parkietenbos aan te pakken.

Volgens Balentina is het OM verplicht haar aangifte aan te nemen krachtens de Staatsregeling. Ook ontbreekt het aan voldoende motivering om haar aanklacht te weigeren.

Balentina is ervan op de hoogte dat haar eerdere aangiftes zijn geparkeerd door het Openbaar Ministerie, maar in deze laatste aangifte gaat het om nieuwe en andere strafbare feiten, namelijk het verbranden van medisch afval.

Crimineel gedrag gepromoot

Door het uitstellen van vervolging en/of afzien van vervolging en het niet in behandeling nemen van haar nieuwe aangifte wordt volgens Balentina crimineel en illegaal gedrag niet gecorrigeerd, maar juist gepromoot.

Zij is van mening dat het afzien van vervolging en/of uitstellen van vervolging gezien de ambities van een minister meer op een politieke keuze lijkt, dan op een belangenafweging. Sterker, de juriste vindt dat de regering nu nog meer illegale werkzaamheden gedoogd in plaats van het minimaliseren of oplossen van de geconstateerde problematiek.

Balentina hekelt de houding van het OM, die door het gedogen van milieucriminaliteit nu kennelijk een vrijbrief afgeeft aan plegers om voorlopig door te gaan met illegale lozingen in het Parkietenbos.

Artikel 15

De juriste beroept zich op artikel 15 van het Wetboek van Strafvordering, waardoor een burger die tevens rechtstreeks belanghebbende is, schriftelijk beklag kan doen bij het Hof van Justitie wanneer een strafbaar feit niet wordt vervolgd of de vervolging
niet wordt voortgezet.

Ze vraagt de rechter ook om het OM op te dragen om vervolging naar aanleiding van eerdere aangiftes niet tot het einde van het jaar uit te stellen, maar daders direct te vervolgen.

Dit situatie in het Parkietenbos en omgeving wordt volgens Balentina alsmaar ernstiger en het algemeen gezondheidsbelang en veiligheid van burgers zou zwaarder moeten wegen dan de persoonlijke ambities van een minister.

Deel dit artikel