Nieuws uit Nederland

Nederland adviseert Aruba weer maatregelen te nemen als Covid-besmettingen toenemen

Map of Aruba with a cell of the novel coronavirus (COVID-19, 2019-nCoV) in the center of a red viewfinder. White map isolated on a blue green background. (colors used: blue, green, red and black). Conceptual image: coronavirus detected, closing of borders, area under control, stop coronavirus, defeat the virus, quarantined area, spread of the disease, coronavirus outbreak on the territory, virus alert, danger zone, confined space. Vector Illustration (EPS10, well layered and grouped). Easy to edit, manipulate, resize or colorize.

De Nederlandse zorgautoriteiten adviseren Aruba om bij oplopende positieve coronacasussen afgeschaalde maatregelen tijdelijk weer opnieuw in te stellen om de situatie beheersbaar te houden. Op dit moment lopen de besmettingen weer op.

Het advies geldt voor alle eilanden, mede omdat Caribisch Nederland sterk afhankelijk van vooral Aruba en Curaçao wat betreft de zorgcapaciteit.

Afbouwen

In de komende maanden zal het door Den Haag via het internationale uitzendbureau AMI ingezette zorgpersoneel verder worden afgebouwd. Indien nodig zal via van Aruba en Curaçao opnieuw inzet van extra zorgpersoneel overwogen kunnen worden.

Momenteel wordt door het ministerie van Volksgezondheid in samenspraak met de Dutch Caribbean Health Alliance (DCHA) en de adviseurs van de ministers van Gezondheid van Aruba, Curaçao en Sint Maarten gesproken over zorgcapaciteit.

Er wordt onder andere gekeken naar mogelijke alternatieven voor het door Den Haag ingezette IC-personeel en er wordt gewerkt aan een gezamenlijk plan voor het duurzaam opleiden van zorgpersoneel.

Ziekenhuizen

De DCHA is een coöperatie die momenteel wordt opgericht en die voor de lange termijn een rol zal spelen in de samenwerking tussen de ziekenhuizen op de zes eilanden. Hiermee wordt beschikbaarheid van (COVID-)zorg op een duurzame manier gewaarborgd en kan onderlinge uitwisseling van personeel plaatsvinden, alsook uitzendingen van patiënten.

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid voert momenteel ook gesprekken met alle zes de eilanden over hoe het testbeleid, het bron- en contactonderzoek en de (booster)vaccinatiecampagnes verder voort te zetten en vorm te geven.

Eigen verantwoordelijkheid

Hierbij dient opgemerkt te worden dat Aruba, Curaçao en Sint Maarten autonome landen zijn, die hier uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor zijn en hun eigen beleid bepalen.

Ten slotte worden gesprekken gevoerd over het verbeteren van pandemische paraatheid in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen aspecten waarop ieder land een eigen verantwoordelijkheid kan nemen en onderdelen waarop gezamenlijk opgetrokken kan worden, zoals het versterken van de implementatie van de onderlinge International Health Regulations regeling en gezamenlijk opleiden van personeel.

Deel dit artikel