Aruba

Nederland houdt er rekening mee dat ook in 2023 Aruba de liquiditeitssteun niet terug kan betalen

Door de kwetsbare staat van de overheidsfinanciën van Aruba en de hoge schuldquote van het land is er een reëel risico dat de liquiditeitsleningen van Nederland op 10 oktober 2023 niet terugbetaald kunnen worden. Dat schrijft staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen aan de Tweede Kamer.

Het gaat om een bedrag van in totaal 915 miljoen gulden (bijna 442 miljoen euro). De leningen moesten feitelijk al volgende week terugbetaald worden, maar in samenspraak tussen beide landen is besloten tot een korte termijn herfinanciering van achttien maanden.

De effecten van de covid-19 pandemie op Aruba zijn nog aanzienlijk en hoewel de ontwikkelingen langzaam weer de goede kant op gaan is de financieel-economische draagkracht van Aruba voor rente- en aflossingsverplichtingen nu nog onvoldoende.

Tranches

De herfinanciering heeft betrekking op de zeven tranches liquiditeitssteun die zijn verstrekt door Nederland aan Aruba.

Gesprekken over langjarige herfinanciering en aflossing vanaf 10 oktober 2023 zullen tijdig worden gestart, schrijft de staatssecretaris. Hierbij zal de aflossingscapaciteit en de schuldquota van Aruba worden meegenomen.

Naar verwachting stijgt de schuldquote van Aruba mede door de Covid-19 pandemie tot 114 procent van het Bruto Binnenlands Product.

Het streven is om tot lange termijn houdbare afspraken te komen.

Deel dit artikel