Aruba

Nederland: maximering topinkomens Aruba voor 1 juli wettelijk regelen

De Rijksministerraad wil dat Aruba uiterlijk voor 1 juli de wetgeving op orde heeft die de maximale hoogte van de topinkomens regelt. Ook Curaçao krijgt dat dringende verzoek.

De maximering van topinkomens is een vereiste voor al gegeven liquiditeitssteun aan de landen. De inkomens van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector mogen maximaal 130 procent bedragen van het nieuwe genormeerde salaris van de minister-president van Aruba.

Om Aruba en ook Curaçao en Sint Maaeren tegemoet te komen heeft de Rijksministerraad daar in juli van dat jaar een maximale
overgangstermijn van twee jaar aan toegevoegd. In september vorig jaat is in Den Haag besloten tot aanvullende bepalingen om de effectiviteit van de regelingen te borgen. Tot op heden is de daarvoor bedoelde wetgeving nog niet vastgesteld.

De totstandkoming van een vergelijkbare landsverordening voor Sint Maarten heeft vanwege een rechtszaak bij het Constitutionele Hof vertraging opgelopen. Het bestuur van Sint Maarten is opgeroepen de nieuwe ontwerp-landsverordening zo
snel als mogelijk aan te bieden aan de Staten voor behandeling.

Deel dit artikel