Nieuws op Aruba

Raad van Advies Aruba: schuif hervormingen niet langer vooruit

ORANJESTAD – De Raad van Advies van Aruba heeft vorig jaar 44 ontwerpen van wet- en regelgeving aangeboden gekregen met de vraag daarop te adviseren. Dat is gemiddeld net zoveel als in de afgelopen jaren.

Van de 44 zijn drie teruggestuurd en zes meegenomen uit het jaar daarvoor. Totaal werden er 45 adviesaanvragen afgehandeld in 2021. Zoals gebruikelijk geeft het jaarverslag niet alleen inzicht in de werkzaamheden, van de Raad maar bevat het ook een aantal kritische beschouwingen op ontwikkelingen gedurende het verslagjaar. 

Als thema voor het jaarverslag is dit keer daarom gekozen voor een bespreking van de kansen en uitdagingen die de voorstellen van Rijkswet COHO en Rijkswet Aruba financieel toezicht bieden. De Raad spoort de regering, de volksvertegenwoordiging en overige stakeholders aan de geboden kansen te benutten en de uitdagingen op een proactieve wijze tegemoet te treden.
(https://rva.aw/rva/wp-content/uploads/2022/03/RVA_220047_2021_Annual-Report_A4_4_4-1.pdf)

Deel dit artikel