Aruba

Studenten moeten nu hun studielening aanvragen

????????????????????????????????????

Studenten op Aruba die in augustus van dit jaar willen gaan studeren en daarvoor financiering nodig hebben kunnen tot 30 april nog een aanvraag indienen. Maar maandag 25 april moeten alle papieren al zijn aangevraagd.

Om voor een lening in aanmerking te komen dienst een bewijs van Nederlanderschap te worden overlegd. Dat kan op www.ea.aw onder het portaal Arubalening.

Aanvragers wordt dringend verzocht een hotmail-account te gebruiken, aangezien het systeem niet altijd een gmail-account met succes registreert.

Binnen drie dagen worden studenten op de hoogte gebracht van het vervolg, waarin een bewijs van persoonsnummer moet worden overhandigd. Dat is verkrijgbaar bij de Belastingdienst.

Een uittreksel van het bevolkingsregister kan worden opgehaald bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (Censo).

Na goedkeuring van deze documenten kan de student doorgaan de aanvraag Aruba Studielening. Dat betekent dat de eerste documenten uiterlijk 25 april moeten zijn geregistreerd om de goedkeuring op tijd te krijgen en de Studielening nog voor de deadline van 30 april aan te vragen.

Aanvragen die na 30 april  worden ontvangen, kunnen pas in januari 2023 in aanmerking komen voor de Aruba Studentenlening.


Deel dit artikel