Nieuws op Aruba

Aruba start meteen met lintjesregen 2023

Foto: © Kabinet Gouverneur Aruba

ORANJESTAD – Aruba is meteen na Koningsdag begonnen met de voorbereidingen op Lintjesregen in 2023. Vanaf Bevrijdingsdag is het weer mogelijk om mensen voor te dragen om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding.

Iemand kan een lintje verdienen als er sprake is van bijzondere persoonlijke verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een bijzondere invulling van een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beide.

Vrijwilligers

Het gaat om vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor organisaties, groeperingen, buurten of personen op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, religie, natuur, het sociaal terrein, jeugdwerk, ouderenzorg, openbare orde en veiligheid.  

Iemand die op het werk buitengewone prestaties levert, kan ook in aanmerking komen. Het betreft in zo’n geval een bijzondere en uitzonderlijke verdienste in het werk die aanzienlijk verder gaat dan wat normaal verwacht mag worden en waarvan de samenleving baat heeft.

Voordragen

Wie zo iemand kent, kan deze persoon voordragen om door middel van een Koninklijke onderscheiding een speciale erkenning te krijgen. Zo’n voordracht kan door iedereen ingediend worden, ook door organisaties of instanties.

Alle voorstellen dienen schriftelijk ingediend te worden middels twee speciale formulieren. Deze formulieren met de daarbij behorende instructies en uitleg zijn vanaf 5 mei 2022 gedurende kantooruren verkrijgbaar aan de balie van het Bestuurskantoor in Oranjestad en San Nicolas of bij de leden van de Decoratiecommissie Aruba.

De formulieren staan ook op de website van de overheid: 

www.overheid.awwww.gobierno.awwww.government.aw

Decoratiecommissie

Op Aruba is de Decoratiecommissie Aruba belast met het verwerken van de voordrachten en met het daarbij gepaard gaande onderzoek. Via de officiële kanalen gaan de voordrachten naar Nederland waar ze in behandeling worden genomen door het Nederlandse Kapittel voor de Civiele Orden.

Decoratiecommissie Aruba benadrukt dat de Koninklijke onderscheiding een verrassing dient te zijn voor betrokkene. Daarom is het van uitermate belang om de voorgedragen kandidaat NIET op de hoogte te stellen van de voordracht en niet te betrekken bij het invullen van de formulieren.  Dit voorkomt ook teleurstellingen in geval de onderscheiding niet wordt toegekend.

De uiterste inleverdatum van voordrachten voor een Koninklijke onderscheiding voor het jaar 2023 is 25 juli van dit jaar.

Deel dit artikel