Nieuws op Aruba

Ceremoniële binnenkomst Zr.Ms. Groningen op Aruba

ORANJESTAD – Stationsschip deGroningen komt morgen om half negen voor een kort bezoek aan in de haven van Aruba. Geheel volgens traditie zal de bemanning met militair ceremonieel worden verwelkomt. Het schip is sinds april in de regio aanwezig maar is nog niet op Aruba.

In het Caribisch gebied richt de bemanning zich onder meer op counter drugsoperaties. De krijgsmacht geeft hiermee invulling aan haar grondwettelijke taken, zoals het bevorderen en handhaven van de internationale rechtsorde en stabiliteit. De operaties vinden plaats in samenwerking met ketenpartners als de Kustwacht Caribisch gebied en de Amerikaanse Joint Interagency Task Force South (JIATF-South).

De Koninklijke Marine heeft vier patrouilleschepen van de Holland-klasse. Deze OPV’s (Ocean-Going Patrol Vessels) zijn flexibel inzetbare schepen voor de bewaking van kustwateren. Daarnaast kunnen zij onder andere worden ingezet voor rechtshandhaving zoals counter drugsoperaties en humanitaire taken zoals het verlenen van noodhulp. Dit jaar heeft Defensie al zo’n 4000 kilo drugs onderschept.

Deel dit artikel