Aruba

Covidpandemie heeft op Aruba geleid tot fors meer belangstelling voor de natuur

Aanzienlijk meer mensen hebben op Aruba tijdens de pandemie besloten de natuur te herontdekken en te genieten van de beschermde natuurgebieden. Deze gedragsverandering heeft geleid tot een toename van ongeveer 300 procent van de jaarlijkse pashouders voor Parke Nacional Arikok in 2021.

Terwijl de toeristenindustrie zich herstelde, kreeg de natuur volgens het management van het park een adempauze. Die bloeide op. Bij het management kwam de drang om een nieuwe koers uit te zetten: hoe verder te gaan na de pandemie met de toeristische sector in evenwicht met de natuur.

De stichting Parke Nacional Aruba (FPNA) zegt de pandemie te hebben overleefd door te bezuinigingen op haar operationele budget en de organisatieomvang met een derde in te korten.

Bij de interne evaluatie realiseert de stichting dat het moet groeien van een parkbeheerorganisatie naar een organisatie voor natuurbeschermingsbeheer. Doel is om de inkomstenstromen te diversifiëren en minder afhankelijk te worden van parkbezoeking en overheidssubsidies, zo leerde de coronatijd.

Een nieuwe richting
De nieuwe visie is neergelegd in een meerjarige bedrijfsstrategie (2022-2031). Aandacht, energie en middelen gaan geconcentreerd worden op vier verschillende maar onderling verbonden strategische pijlers en een reeks strategische doelen.

Zo moet de stichting leiderschap in natuurbehoud tonen: geïntegreerde en inclusieve zorg voor de natuur van Aruba en het duurzame behoud ervan. De stichting moet waarde creëren naar een op de natuur gebaseerde belevingseconomie voor de natuur van Aruba. Verder moeten mensen verbonden en betrokken worden bij de natuur door meer begrip,  zorg voor natuur dragen en ondersteuning voor natuurbehoud op de lange termijn. Duurzame organisatieontwikkeling – Transformatie naar een modern , een goed presterende organisatie voor natuurbeheer met toekomstbestendige capaciteiten en voorbeeldig leiderschap op het gebied van duurzaamheid.

Strategisch samenwerken

Voor een duurzame toekomst, met een bloeiende biodiversiteit en veerkrachtige ecosystemen, binnen het Nederlandse Caribisch gebied, is het cruciaal voor alle beschermde gebiedsbeheerorganisaties om hun bijdrage aan de natuurbehoud opnieuw te evalueren.

De stichting ziet zichzelf in een leidende rol, die tot voorbeeld kan dienen voor hoe strategische planning op lange termijn een gezicht kan krijgen om effectief en efficiënt natuurbehoud te bereiken.

Deel dit artikel