Nieuws op Aruba

Waarnemend Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Agustin Vrolijk, neemt tijdelijk ambt van Gouverneur waar

Foto’s: © Kabinet Gouverneur Aruba

ORANJESTAD – De waarnemend Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Agustin Vrolijk, nam van woensdagavond 27 april tot en met zondagavond 8 mei, toen Gouverneur Boekhoudt uitlandig was, het ambt van Gouverneur waar. Hij voerde reguliere werkzaamheden van een Gouverneur uit, zoals het vaststellen van landsbesluiten. Ook zijn er gasten ontvangen gasten in een aantal audiënties.

Op vrijdag 29 april 2022 is de heer Dirk Buitelaar, Regional Manager Air France KLM ontvangen op het Kabinet van de Gouverneur. Bij deze kennismakingsaudiëntie was ook de heer Danilo de Freytas (KLM Sales Manager Aruba) aanwezig. Gespreksonderwerpen waren onder meer de vluchtverbindingen van de KLM in de Caribische regio en de actuele situatie op Schiphol.

De Commandant Zeestrijdkrachten VADM René Tas, die op werkbezoek was in het Caribisch Gebied, bracht toen ook een bezoek aan waarnemend Gouverneur Vrolijk op het Kabinet. Er is onder meer gesproken over het stationsschip Zr.Ms. Friesland dat sinds januari in het Caribische deel van het Koninkrijk patrouilleert en over de ontwikkeling van de Arubaanse militairen (ARUMIL). Met de Commandant van de Marinerskazerne Savaneta, LTKOLMARNS Art van Beekhuizen die ook bij de audiëntie aanwezig was, is gesproken over de vorderingen van het Sociaal Vormingstraject (SVT) op Aruba.

Op woensdag 4 mei 2022 vonden op Cas Ceremonial ook twee audiënties plaats. In de vroege ochtend werd de Consul-Generaal van de Dominicaanse Republiek, de heer Pedro A. Ventura Cruz, ontvangen. Het is de eerste keer dat de heer Ventura Cruz, die op Aruba woonachtig is, kennismaakt met de waarnemend Gouverneur van Aruba. Onderwerpen van gesprek betroffen onder andere de wens van de Dominicaanse Republiek voor invoering van vrij verkeer van goederen tussen Aruba en de Dominicaanse Republiek, de mogelijkheden voor medische zorg in de Dominicaanse Republiek en de mogelijkheden voor Arubanen om daar deel te nemen aan sportopleidingen.

Hierna ontving waarnemend Gouverneur Vrolijk de heer Robert Schuddeboom, Ambassadeur van het Koninkrijk in Caracas, Venezuela. In mei vorig jaar heeft de heer Schuddeboom Aruba bezocht en kennisgemaakt met Gouverneur Boekhoudt. Het is de eerste keer dat de ambassadeur, waarnemend Gouverneur Vrolijk ontmoet. Besproken onderwerpen tijdens de audiëntie betroffen onder meer de situatie ten aanzien van een aantal Arubanen die in Venezuela in de gevangenis zitten en de stand van zaken van de onderhandelingen tussen het Koninkrijk en Venezuela over de opening van de grens tussen Aruba en Venezuela. De ambassadeur heeft de waarnemend Gouverneur ook geïnformeerd over de economische ontwikkelingen in Venezuela.

Foto: © Kabinet Gouverneur Aruba

Met ingang van 9 mei, is Gouverneur Boekhoudt weer in functie.

Deel dit artikel