Nieuws op Aruba

CAft: Aruba geeft nog steeds teveel uit aan personeel, ondanks eigen beleidplan

ORANJESTAD – Het College Aruba financieel toezicht, CAft, hekelt het ontbreken van daadkracht van de regering Evelyn Wever Croes om de personeelslasten volgens afspraak omlaag te brengen. In 2018 heeft zij zelf het Beleidsplan Verlaging Personeelslasten geïntroduceerd maar tot dusver weinig tot geen opvolging gegeven aan de maatregelen die daarin staan beschreven staan, aldus het CAft.

Zo zijn in 2021 de overwerkvergoedingen gestegen ten opzichte van 2020 en constateert het College in zijn reactie bij de eerste uitvoeringsrapportage 2022 dat de overwerkvergoedingen in het eerste kwartaal 2022 stijgen ten opzichte van het eerste kwartaal 2021.

De overheid van Aruba blijft teveel geld uitgeven aan personeel. Afgesproken was om de totale uitgaven te beperken tot 417 miljoen florin. Maar de personeelslasten in de Arubaanse begroting nemen in 2022 juist toe met 15 miljoen gulden tot 433 miljoen totaal. Dat is 16 miljoen meer dan afgesproken, zegt het College.

12,5 procent

De regering van Evelyn Wever-Croes vindt dat ze wel aan de norm voldoet, los van of de 12,6 procent korting wordt toegepast op de arbeidsvoorwaarden of niet. Die korting was een eis van Nederland om begrotingssteun te krijgen vanwege corona. Nederland is weliswaar bereid die eis te laten vallen, maar de Rijksministerraad in Den Haag heeft daar nog niet over besloten.

In de begroting is een stelpost opgenomen van elf miljoen voor de gefaseerde afbouw van de korting van 12,6 procent. Indien er rekening wordt gehouden met het toepassen van de korting op arbeidsvoorwaarden van 12,6 procent voor het gehele jaar komen de personeelslasten in 2022 uit op 422 miljoen, nog steeds vijf miljoen te hoog, aldus het CAft.

Deel dit artikel