Nieuws op Aruba

Commissie Economisch Herstel begonnen op Aruba

ORANJESTAD – Een speciale commissie ‘Economisch Herstel’ moet op Aruba het investeringsklimaat bevorderen na de COVID-19 crisis. Dat meldt het ministerie van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling.

Doel is om het Bruto Binnenlands Product te verhogen. Het BBP vormt de optelsom van wat alle Arubanen en Arubaanse bedrijven met elkaar in een jaar verdienen.

Fiscale stimulering

Focus van de commissie, volgens het ministerie is om een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen te formuleren die bijdragen aan nieuwe investeringen en economisch groei. 

Om buitenlandse investeerders aan te trekken, is door de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie een onderzoek gedaan naar de focuslanden genoemd in de Investeringsstrategie 2019-2024 en zijn enkele Caribische eilanden gebenchmarkt die met Aruba concurreren om directe buitenlandse investeringen aan te trekken. Dit onderzoek wordt meegenomen in de werkzaamheden van de commissie. 

De commissie bestaat uit belastingadviseurs, de advocatuur, de accountancy, de Aruba Bankers Association, de Aruba Trade and Industry Association (ATIA), de Aruba Hotel and Tourism Assocation (AHATA), de San Nicolas Business Association, de Comerciantenan Uni, de Kamer van Koophandel (KvK), de Freezone Aruba N.V. en de Directie Economishe Zaken.

Brainstormen

Vandaag komt de commissie bij elkaar voor een driedaagse werksessie te brainstormen over een pakket aan nieuwe fiscale stimuleringsmaatregelen die moeten bijdragen aan een spoedig en duurzaam herstel van de Arubaanse economie. 

Naast fiscale stimuleringsmaatregelen wordt door het Ministerie van Economische Zaken ook de laatste hand gelegd aan een volledige herziening van het vestigingsbeleid dat in juli 2022 wordt aangekondigd. 

Deel dit artikel