Nieuws op Aruba

CAft: Arubaanse regering doet te weinig om uitgaven te beheersen en er is geen zicht dat op dat ze dat gaan doen

ORANJESTAD – Het advies van het College Aruba financieel toezicht om in te grijpen is gebaseerd op het feit dat de regering van Evelyn Wever-Croes onvoldoende maatregelen neemt om de lasten op de eigen begroting structureel te beheersen. Dat schrijft het CAft in een persverklaring. ‘Er wordt teveel geleund op het verhogen van de inkomsten en incidentele dekkingen, terwijl de uitgaven structureel zijn.

Het college constateert dat de Arubaanse regering het sterke herstel van de economie gebruikt om meer geld uit te geven dan in de begroting is voorgenomen. Dat geld moet volgens het Cft juist gebruikt worden om de schulden in te lopen. Het financieringstekort van het land in 2022 is nu 227 miljoen florin, gelijk aan vier procent van wat alle Arubanen in een jaar met elkaar verdienen, het bruto binnenlands product.

Daarmee loopt de schuld van Aruba volgens het College in 2022 onnodig op. Volgens de meerjarenbegroting zal de schuld tot en met 2026 verder oplopen en de 6 miljard florin ruimschoots overstijgen. 

Gevolg van dit beleid is dat de rentelasten een steeds groter beslag leggen op de beleidsruimte van de overheid. Er kan steeds minder gedaan worden, maar de Arubaanse overheid zet daar geen rem op, waardoor de schulden weer meer oplopen.

In de periode 2023-2027 zal Aruba meer dan 4 miljard florin moeten aflossen. Omdat dat onmogelijk is zal het merendeel van de schuld van Aruba op de korte termijn geherfinancierd moet worden.  Het nu gevoerde financiële beleid in een context waarin de rente stijgt, is zeer risicovol, volgens het College. 

Het College constateert dat er op korte termijn twee van de dertien aanbevelingen die zij deed om uit het dal te klimmen gerealiseerd kunnen worden. Maar dan moet Aruba nu meteen overgaan tot het gedeeltelijk bevriezen van vacatures en het aftoppen van overwerkvergoedingen. Bij de overige aanbevelingen is niet of nauwelijks opvolging, waardoor Aruba binnen de wettelijk vastgestelde normen kan komen.

Deel dit artikel