Aruba

College financieel toezicht Aruba adviseert Den Haag om in te grijpen

ORANJESTAD – Zoals verwacht heeft Raymond Gradus, voorzitter van het College Aruba financieel toezicht Den Haag geadviseerd om in te grijpen om zo de uitgaven en inkomsten in de landsbegroting in evenwicht te brengen.

Het is aan de Rijksministerraad om te besluiten of de aanwijzing er daadwerkelijk komt, en zo ja, wat daarvan
de precieze inhoud zal zijn.

Voordat de aanwijzing wordt gegeven wordt de regering van Aruba in de gelegenheid gesteld om haar visie te geven. premier Wever-Croes heeft aangegeven daar gebruik van te maken.

Onvoldoende

Half juni gaf het College al aan dat de normen van de Landsverordening financieel toezicht en het protocol dat het toezicht regelt, onvoldoende in acht werd genomen.

De regering van Evelyn Wever-Croes kreeg nog een aantal wekken de tijd om de twaalf aandachtspunten op te lossen, met de dreiging van een aanwijzing.

Vandaag bevestigde de premier het advies van het College, dat volgt op de verklaring van minister Xiomara Maduro.

Van de dertien afspraken tussen Aruba en het College om de begroting 2022 weer op orde te krijgen, zijn er volgens de minister van Financiën maar drie opgevolgd. “Meer is ook niet mogelijk”, aldus Maduro.

Dertien afspraken

Naast de afspraak over het terugbrengen van de uitgaven voor goederen en diensten zijn er nog twaalf afspraken gemaakt, waarvan volgens het CAft maar aan één afspraak is voldaan en dat is het terugvorderen van teveel en onterecht uitgekeerde loonsubsidie met een waarde van 78 miljoen florin tijdens corona.

Inmiddels zou den nog drie punten voldoende zijn, zodat er nog negen overblijven, waaronder een aanpassing van de begrote lasten van 39 miljoen, en een uitgewerkt plan van aanpak om de knelpunten met vuilverwerker Serlimar op te lossen.

Deel dit artikel