Nieuws op Aruba

Van Huffelen: invoering nieuw belastingstelsel Aruba vertraagd

DEN HAAG – De invoering van een nieuw, eenvoudiger belastingstelsel met BTW op Aruba per 1 januari 2023 wordt steeds moeilijker. Dat valt op te maken uit de Tweede Uitvoeringsrapportage die staatsecretaris Alexandra van Huffelen heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

De afgelopen periode heeft Aruba het oorspronkelijke ontwerp voor dit stelsel op een aantal punten heroverwogen. De bijstellingen van het oorspronkelijke ontwerp zijn met stakeholders besproken, die zowel kritisch waren op inhoud als op haalbaarheid van het tijdpad. 

Ook was er kritiek op de verhoging van de inkomsten vanuit de belastingen zonder dat de Arubaanse overheid kostenbesparende maatregelen doorvoert. Een kritiekpunt dat ook al door het College Aruba financieel toezicht is geuit.

Schema

Inmiddels heeft TWO Nederland en overigens ook het IMF Aruba geadviseerd over de voorgenomen bijstellingen. Aruba bestudeert nu de adviezen. Mede als gevolg hiervan ligt de planning van de stelselwijziging achter op schema, zo schrijft Van Huffelen.

Complicerende factor is dat er parallel aan de stelselwijziging door Aruba wordt gewerkt aan doorontwikkeling van de belastingdienst om De achterstanden in te halen en de compliance te verhogen. Ook loopt er een project digitalisering en het verbeteren van de eigen bedrijfsvoering.

Deel dit artikel