Aruba

Aruba verruimd gezinshereniging nu pandemie op retour is

ORANJESTAD – Aruba heeft de beperking op gezinshereniging weer ingetrokken. Die was in december 2020 ingesteld als gevolg van de sociaaleconomische crisis veroorzaakt door de pandemie, maar is nu niet meer nodig.

Sinds 2020 was er een stop op de eerste vergunningsaanvraag voor gezinshereniging. Alleen mensen met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of leden van vitale groepen voor de Arubaanse samenleving zoals directeuren, kennismigranten en investeerders konden nog een vergunning aanvragen en hoeven geen goedkeuring te overleggen van het land van herkomst.

Door de intrekking kan er dus weer een eerste vergunningsaanvraag voor gezinshereniging worden ingediend. Alleen voor huishoudelijk personeel blijft dat onmogelijk.

Garantstellers, die de vergunning aanvragen moeten een maandinkomen hebben van minimaal 2040 florin. Gezinshereniging blijft alleen mogelijk voor echtgenoot/echtgenote/ geregistreerde partner en minderjarige kinderen van de aanvrager/garantsteller.

Daarbij is voor alle eerste vergunningaanvragen goedkeuring in het land van herkomst nodig.

Afname

Het aantal gezinsgerelateerde vergunningen neemt al sinds 2018 af. Na de stop zal dit weer toenemen.

Een eerste niet-werkgerelateerde vergunningsbijdrage is 165 florin, verlenging kost 140 florin. De Bijzondere band vergunning die de vergunninghouder op de arbeidsmarkt toelaat, bedraagt ​​1265 florin voor het eerste jaar.

Verlenging van de gezinsherenigingsvergunning of bijzondere bijzondere band vergunning kost 640 florin.

De aanbetaling voor de eerste vergunning is afhankelijk van de nationaliteit van de aanvrager van de vergunning en varieert van 1000 florin tot 4500 florin.

Deel dit artikel