Nieuws op Aruba

Fysieke en emotionele gezondheid jongeren op Aruba laat te wensen over

ORANJESTAD – Jongeren op Aruba hebben problemen met overgewicht, obesitas, ongezonde voeding, onvoldoende lichaamsbeweging en alcoholgebruik. Dat is een van de uitkomsten van de enquête en het onderzoek van de Jeugdgezondheidszorg naar de gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren op het eiland.

Op het gebied van emotionele gezondheid en mentale gezondheid observeerden zij psychosociale problemen, vooral als het gaat om emotioneel gedrag en communicatie, relatie kind en ouders en sociale aspecten thuis. Veel kinderen zijn bang voor de reactie van hun omgeving op hun gedrag.

Volgens een groot aantal kinderen dat meedeed aan de peiling, was hun grootste angst om gestraft te worden of bang dat ze zouden falen op school. Volgens de peilingen van 2019 en 2021 geeft iets meer dan 30% van de ouders aan moeilijkheden te hebben met de opvoeding van hun kind.

Impact

De verandering en de huidige situatie op nationaal en internationaal niveau hebben de afgelopen jaren impact gehad op de gezondheid en het welzijn van de jongeren op Aruba.

Verschillende aspecten van de gezondheid en het welzijn van Arubaanse jongeren vragen volgens Jeugdgezondheidszorg meer aandacht. 

Enkele voorbeelden zijn overgewicht, voedingstekorten en het gebrek aan lichaamsbeweging die chronische ziekten, niet-overdraagbare ziekten kunnen veroorzaken. 

Dit alles vraagt ​​om versterking van preventie en ondersteuning van ouders en verzorgers van kinderen, maar ook om samenwerking van de zorgsectoren om te voorkomen dat de zorg door genoemde ziekten en problemen te duur wordt.

Factoren

Wat de jeugdgezondheidszorg betreft, is dat kinderen niet altijd op tijd de nodige hulp en zorg krijgen. Er is een aantal factoren dat deze problemen kunnen veroorzaken.

Zo zijn niet alle beschikbare diensten en zorg die kinderen kunnen krijgen bekend. Wachtlijsten kunnen erg lang zijn en niet alle zorg wordt gedekt door de verzekeraar AZV of een andere verzekering.

Deel dit artikel