Aruba

Sociale Atlas van Aruba deel 2 gepubliceerd

ORANJESTAD – Het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS kondigt de publicatie aan van het tweede deel van de Sociale Atlas van Aruba. Die is gemaakt op basis van de gegevens die zijn verzameld tijdens de volkstelling van 2020.

De kaarten in dit tweede deel illustreren de sociale en demografische diversiteit op Aruba en maken deel uit van een publicatiereeks die in digitaal formaat beschikbaar is. Daarin zijn visueel indicatoren van de sociale, economische en demografische spreiding van Aruba opgenomen.

Dankzij het gebruik van nieuwe technologie is de Sociale Atlas voor het eerst digitaal en interactief beschikbaar.

De gegevens worden gepresenteerd als een verhaal om gebruikers de mogelijkheid te geven om de kaart te selecteren die ze willen bezoeken uit de beschikbare lijst die aan het begin van de sociale atlas verschijnt.

Elke kaart bevat een korte beschrijving die bestaat uit een korte tekst en een afbeelding. Gebruikers kunnen ook de tabellen en afbeeldingen van elke respectievelijke kaart downloaden.

De tweede groep kaarten die het CBS presenteert zijn de bevolkingskaarten met hun respectievelijke algemene kenmerken van hun bevolking zoals bevolking naar type huishouden, kerngezinnen, uitgebreide en samengestelde huishoudens.

Een kerngezin is een huishouden dat uit slechts één gezin bestaat, een uitgebreid huishouden is een huishouden waar meerdere gezinnen bij elkaar wonen en waarbij alle leden van het huishouden een familieband hebben met anderen in het huishouden.

In tegenstelling tot een samengestelde woning, waar meerdere gezinsleden wonen maar waar niet iedereen een gezinsband met elkaar heeft.

Regio en zones

De kaart van Aruba is verdeeld in 55 zones en acht regio’s. Als een gebruiker meer informatie wil over een regio of zone, kan deze op deze zone of regio klikken en verschijnt er een pop-upvenster met informatie over die zone of regio met gegevens van 2010 tot 2020.

Aruba is een heel klein eiland met een totale oppervlakte van 180 km2 en een geregistreerde bevolking van 108.166 mensen op 1 oktober 2020, tijdens de telling van 2020.

De kaarten laten zien dat, hoewel Aruba een klein eiland is, er verschillen zijn tussen gebieden en regio’s met betrekking tot de sociale en demografische kenmerken van de bevolking.

Voor een effectieve en optimale ruimtelijke ordening is het belangrijk om de kenmerken van elke zone en regio te kunnen aangeven en illustreren.

De link met toegang tot de Sociale Atlas is: Mapping Census 2020: Social-Demographic Diversity in Aruba 2 (arcgis.com). De kaarten zijn beschikbaar op de website www.cbs.aw en zijn te vinden onder het tabblad ‘Census2020’.

Deel dit artikel