Nieuws op Aruba

Vandaag eerste steenlegging voor Stichting Hunto

ORANJESTAD – Vandaag wordt de eerste steen gelegd voor de nieuwbouw van Stichting Hunto op Aruba. Het nieuwe gebouw zal plaats bieden aan twee organisaties in de zorg, die nu dus worden samengevoegd. Dat zijn de Fundashon pa Maneho di Adiccion di Aruba, FMAA en de Sociaal Psychiatrische Dienst SPD. De steenlegging vindt plaats in aanwezigheid van ministers, Statenleden en professionals in de zorg.

De samenwerking tussen deze twee entiteiten moet de gemeenschap beter dienen, maar ook zorgen dat de processen beter op elkaar zijn afgestemd om de problemen van geestelijke gezondheid en verslaving beter aan te pakken. 

De Arubaanse regering heeft 600.000 florin beschikbaar gesteld om proactief verslaafden op straat te benaderen. Dat gaat onderde vlag van de nieuwe stichting in september van start. 

Vijf professionals gaan ambulante verslaafden proactief benaderen met het doel om ze in een opvang te plaatsen. De plannen zijn uitgewerkt door de stuurgroep Geestelijke Gezondheidszorg GGZ, in samenwerking met de Pan Amerikaanse Gezondheids Organisatie, Paho. 

Het gaat om hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen. Vanuit het beroepsveld is er behoefte om het gat tussen geestelijke gezondheidszorg en verslaving te dichten.

Deel dit artikel