Nieuws op Aruba

Eilanden praten deze week op Aruba over studiesucces Caribische studenten

ORANJESTAD – Deze week praten Nederland en de Caribische eilanden op Aruba over het studiesucces van Caribische studenten. Tijdens de werkconferentie willen de landen samen ondersteunende programma’s ontwikkelen met concrete en structurele maatregelen, zodat meer Caribische studenten hun studie succesvol kunnen afronden. 

Om dat te bereiken is onder andere meer aandacht nodig voor de studiekeuze, cultuurverschillen en taal. Tijdens de conferentie wordt ook een online communicatieplatform gelanceerd waarop best practices worden gedeeld.

Problemen

Jaarlijks starten zo’n 1600 studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk aan een studie in Nederland. Zij lopen tijdens hun studie tegen zoveel problemen aan, dat zij het einde van de opleiding vaak niet halen. 

Om een concrete aanpak voor deze problemen te ontwikkelen, komen alle betrokken landen vanaf vandaag tot en met 28 september op Aruba bij elkaar. De afgelopen anderhalf jaar is gericht (online) gewerkt ter voorbereiding van deze conferentie.

Samen

De conferentie wordt gehouden op de universiteit van Aruba en zal officieel geopend worden door de Arubaanse minister van Onderwijs en Sportzaken, Endy Croes. Hij doet dit samen met Ron Bormans, voorzitter college van bestuur Hogeschool Rotterdam en voorzitter van de Regiegroep ‘Studiesucces Caribische studenten’. 

Secretaris-generaal van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marjan Hammersma, is ook aanwezig. Evenals vertegenwoordigers van de overheden van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Nederland alsmede rectoren van vier universiteiten en een brede vertegenwoordiging van het voortgezet onderwijs, het MBO en het HBO.

De deelnemers aan de conferentie zullen zich buigen over thema’s als een goede voorbereiding van de Caribische leerlingen en studenten die een opleiding willen volgen aan het hoger onderwijs, zorgvuldige overdracht en monitoring van de studenten, opleidingskansen op de eilanden en studiemobiliteit binnen het Koninkrijk.

Plan van aanpak 

De problemen van de Caribische studenten in het hoger onderwijs zijn al langer bekend. De noodzaak samen te werken om tot een oplossing te komen ook. Daarom is op verzoek van het ministeriele Vierlandenoverleg in 2021 de Regiegroep opgestart, met vertegenwoordigers vanuit overheid en onderwijs van de vier landen, die een plan van aanpak heeft ontwikkeld om het studiesucces van de Caribische student te verbeteren.

Een projectgroep, waarin betrokken partijen van het onderwijs van alle landen zijn vertegenwoordigd, is eveneens in 2021 aan de slag gegaan met dit plan van aanpak. Deze groep zal tijdens werkconferentie de huidige stand van zaken, inclusief de concrete maatregelen die al genomen zijn, met de deelnemers delen.

Structurele maatregelen worden voorgelegd aan het Vierlandenoverleg

Voortbordurend op wat al in gang gezet is, formuleert de Regiegroep daarna de gezamenlijke aanbevelingen voor het ministeriele Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat in december plaatsvindt.

Deel dit artikel