Aruba

Uiterste indieningsdatum kleineondernemersregeling Aruba is 3 oktober 2022

ORANJESTAD – Kleine ondernemers op Aruba hebben nog tot 3 oktober de tijd om een aanvraag te doen voor de kleineondernemersregeling of KOR. Onder die regeling hoeft een ondernemer verschillende belastingen maandelijks te betalen of aangifte te doen. 

Om in aanmerking te komen voor de KOR moet een bedrijf aan verschillende voorwaarden voldoen.

Zo mag de bedrijfsomzet in een kalenderjaar maximaal 84.000 florin bedragen en dat moet aangetoond worden met de omzet van het afgelopen jaar.

Is er sprake van meer dan een bedrijf, dan telt het opgetelde totaal tot een maximum van 84.000 florin.

Wie onroerende goederen exploiteert voor niet-residentieel gebruik, komt niet in aanmerking voor KOR. Bijvoorbeeld het verhuren van een onroerend goed dat als kantoor wordt gebruikt.     

2022

Bedrijven met een KOR-status in 2022, hoeven geen aanvraag in te dienen voor 2023, maar moeten wel hun jaarlijkse aangifte doen in december 2022/ januari 2023. 

De laatste indieningsdatum van uw aangifte is 16 januari 2023. De belastinginspecteur kan dan evalueren of de bedrijfsomzet voor 2022 het bedrag van Afl. 84.000 heeft overschreden. 

Wie de jaarlijkse aangifte niet indient, verliest automatisch de KOR-status. Dit leidt er op zijn beurt toe dat de eigenaar van een klein bedrijf maandelijks aangiftes moet indienen en maandelijks moet betalen zoals elk ander regulier bedrijf.

Deel dit artikel