Nieuws op Aruba

Aruba moet nieuwe Rijkswet Aruba financieel toezicht agenderen

DEN HAAG – Aruba moet prioriteit geven aan de discussie over de nieuwe Rijkswet Aruba financieel toezicht. Eind 2023 vervalt de huidige Landsverordening Aruba financieel toezicht en het tweede Protocol.

Sinds 2015 heeft Aruba zelf het financieel toezicht vanuit het Koninkrijk geregeld in de Landsverordening Aruba Tijdelijk financieel (LAft). De regeringen van Aruba en Nederland willen dit financiële toezicht nu regelen door middel van een onderlinge regeling in de vorm van een rijkswet op grond van het Statuut.

De voorgeschiedenis van het financieel toezicht op de begroting van Aruba is een andere dan die van het financieel toezicht op Curaçao en Sint Maarten, dat al sinds 2010 bij Rijkswet geregeld is. Bij de staatkundige hervorming van het Koninkrijk in 2010 werden de schulden van de nieuwe landen gedeeltelijk gesaneerd. Het financieel toezicht werd daartegenover gesteld. Van sanering was bij Aruba, dat sinds 1986 een autonome status binnen het Koninkrijk heeft, geen sprake.

Parallel aan de totstandkoming van deze Rijkswet Aruba financieel toezicht, loopt de totstandkoming van de Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling, die eveneens gericht is op onder meer het realiseren van duurzame en houdbare overheidsfinanciën.

Deel dit artikel