Aruba

Suriname bespreekt nieuwe medische specialisatie met Aruba en Curaçao

PARAMARIBO – Suriname gaat samen met Aruba en Curaçao een opleiding gezondheid van werkenden starten. De Stichting Bedrijfsgezondheidszorg in Suriname organiseerde in samenwerking met Medwork Caribbean van Aruba, Nashko van Curaҫao en de IKA Academy van Nederland afgelopen week een geaccrediteerde na- en bijscholing op het vakgebied van de sociale geneeskunde.

Bij deze gelegenheid hebben partijen gebrainstormd over de zorg gericht op het voorkomen van beroepsziekten, bedrijfsongevallen, ziekte en het verzuim van werknemers.

Cursisten en docenten waren afkomstig uit St. Maarten, Bonaire, Aruba, Curaҫao, Nederland en Suriname. De contacten en samenwerking tussen deze organisaties bestaan reeds jaren, maar kwamen door de Covid-19-pandemie stil te liggen.

Groter geheel

Deze bijscholing zal weer jaarlijks georganiseerd worden en onderdeel worden van een groter geheel namelijk een geaccrediteerde- en erkende opleiding tot medisch specialist.

Nancy Abdoelkariem, bedrijfsarts-opleider in Nederland en een van de trekkers van dit project, voert ook in Nederland gesprekken om te komen tot samenwerkingsverbanden met Nederlandse opleidings- en accreditatie instituten.

Piet Kroon van IKA Academy en Tom Brandon, voorzitter van de Vereniging van Sportartsen, zijn evenals, Manaaf Badloe van Medwork Aruba, betrokken bij de voorbereiding van deze opleiding.

Het voornemen is om deze opleiding in het eerste kwartaal van 2023 van start te laten gaan. De hoofdrichtingen zullen onder andere zijn: bedrijfs-, verzekerings- en sportgeneeskunde.

Deel dit artikel