Nieuws op Aruba

Vanmiddag lezing Germaine Rekwest op Universiteit Aruba over verdragsrecht

ORANJESTAD – Germaine Rekwest, geboren in 1970 op Curaçao, gaat vanmiddag om 17.00 uur in een speciale lezing op de universiteit van Aruba in op haar proefschrift over een fiscaal verdragsbeleid voor kleine eilandstaten.

Door middel van literatuuronderzoek en interviews met verdragsonderhandelaars heeft Rekwest in haar promotieonderzoek de knelpunten bij het afsluiten van verdragen door Curaçao geïdentificeerd. 

Het accent van het proefschrift ligt weliswaar op Curaçao, maar het beleidsmatige en maatschappelijke belang overstijgt dit land, omdat het onderzoek inzicht geeft in de uitdagingen van landen die in soortgelijke positie verkeren als Curaçao, zoals Aruba.

Zo heeft zij ook onderzoek gedaan naar welke overwegingen voor Curaçao relevant zijn als het gaat om het opbouwen van een belastingverdragsnetwerk

De uitkomst daarvan is een evaluatiekader dat voor meerdere eilanden als leidraad kan dienen bij het vormgeven van een belastingverdragsbeleid of het aanpassen van een mogelijk bestaand (maar niet gepubliceerd) belastingverdragsbeleid.

Spreker

Germaine Desirée Rekwest heeft fiscaal recht gestudeerd aan Erasmus Universiteit Rotterdam (1995-1999). Na afronding van haar studie werkte zij korte tijd in de internationale belastingadviespraktijk in Curaçao. Sinds 2002 woont zij met haar gezin in Nederland waar zij tot 2019 als docent belastingrecht bij haar alma mater werkzaam was.

Vanaf 2019 is zij verbonden aan de University of Curaçao.

In 2018 startte Germaine Rekwest haar promotieonderzoek. Vanaf 2021 heeft zij als buitenpromovenda bij de Universiteit Leiden verder gewerkt aan haar proefschrift om in 2022 tot een afronding te komen.

Deel dit artikel