Aruba

Arubaanse gouverneur Alfonso Boekhoudt officieel herbenoemd voor nog eens zes jaar

DEN HAAG — Alfonso Boekhoudt is opnieuw benoemd als gouverneur van Aruba. zijn tweede termijn begint op 1 januari 2023. De Rijksministerraad is daar vrijdag mee akkoord gegaan.

De herbenoeming is op voordracht van de regering van Aruba. Daarbij is gezegd dat zij groot respect heeft voor de invulling die Boekhoudt de afgelopen jaar heeft gegeven aan zijn ambt. Boekhoudt is al sinds 1 januari 2017 gouverneur van Aruba.

Juan Alfonso Boekhoudt is geboren op 27 januari 1965 sinds 1 januari 2017 Gouverneur van Aruba. Daarvoor was hij van 14 november 2013 tot 1 november 2016 Gevolmachtigd minister van Aruba in Nederland als opvolger van Edwin Abath. Voor deze benoeming was hij directeur van het Havenbedrijf Aruba. Hij was ook voorzitter van het Rode Kruis van Aruba.

Studie

Boekhoudt studeerde eind jaren ’80 van de vorige eeuw Commerciële Bedrijfskunde aan de Hogeschool Eindhoven en behaalde een Staatspraktijkdiploma Bedrijfsadministratie in Enschede in 1991.

Deel dit artikel