Nieuws op Aruba

Ondernemers op Aruba met een eenmanszaak met lage jaaromzet zijn vrijgesteld omzetbelasting en premies

ORANJESTAD – Ondernemers met een eenmanszaak die een jaaromzet hebben van vijftigduizend florin of minder zijn vanaf 1 januari dit jaar vrijgesteld van omzetbelasting BBO, AOW- en ziektekostenpremies, BAVP/BAZV. 

Het gaat om een wettelijke vrijstelling van aangifte BBO/BAVP en BAZV en betalingen, zo meldt de belastingdienst. De wet is niet van toepassing op ondernemers die onroerende goederen exploiteren met als doel een permanent inkomen te verwerven, zoals ondernemers die inkomsten ontvangen uit huur van onroerend goed. Deze ondernemers moeten wel maandelijks voldoen aan de omzetbelasting en premies voor AOW en Ziektekosten.

Hoger

Indien de bedrijfsomzet hoger is dan vijftigduizend florin in het fiscale jaar, dient dit te worden gemeld bij de belastingdienst om aan te melden voor de aangiften BBO/BAVP en BAZV. De ondernemer dient in dit geval maandelijks BBO/BAVP en BAZV te declareren en te betalen in het lopende jaar en de volgende jaren.

Deel dit artikel