Aruba

‘Uitwisseling tussen Caribische en Nederlandse studenten zorgt voor meer begrip voor elkaar’

Prinses Amalia in de collegezaal bij de Universiteit van Aruba | Foto: RVD

ORANJESTAD – De Universiteit van Aruba ziet graag meer studie-uitwisseling tussen Arubaanse studenten en die van de andere landen binnen het Koninkrijk. Het verhoogt niet alleen het studiesucces onder Caribische studenten, maar het helpt ook om elkaars cultuur beter te begrijpen, zegt rector Viola Heutger tegen Caribisch Netwerk.

Dat er binnen het Koninkrijk vier landen zijn met vijf rechtssystemen, is wereldwijd vrij uniek, vertelt Heutger. De universiteit heeft het koninklijk bezoek daarom ook aangegrepen om een college te organiseren voor prinses Amalia en het koningspaar.

Ze leerden over het Caribisch Recht en de staatkundige verhoudingen. Het college gaf een beeld van de verschillen en overeenkomsten tussen de Caribische eilanden.

Cultuurverschillen
Economie, cultuur en religie spelen een belangrijke rol als het gaat om de verhoudingen tussen de eilanden. Dat is ook terug te zien in de wetgeving.

Het Gemeenschappelijk Hof op de eilanden heeft onlangs geoordeeld dat het huwelijk op Aruba en Curaçao moet worden opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht. Bij de uitspraak heeft het Hof ook stilgestaan bij de symbolische en emotionele waarde die de inwoners van de eilanden aan het huwelijk toekennen.

Een andere reden om juist dit college te geven, is volgens rechtenstudent Leonardo Figaroa om te laten zien dat het onderwijsniveau op zijn Arubaanse faculteit niet onder doet voor een rechtsfaculteit in Nederland.

“In Nederland denken mensen vaak dat de wetgeving op de eilanden heel anders is, maar dat is niet het geval. Wel moet er rekening gehouden worden met de culturele aspecten. Uiteindelijk heeft dat ook invloed hoe de regering hier wetten maakt.”

Nederlands recht
Het is belangrijk om de verhoudingen binnen het Koninkrijk te begrijpen, vindt Figaroa.

Hij geeft als voorbeeld hoe Aruba, Curaçao en Sint-Maarten te maken hebben met dezelfde uitdagingen: de hervormingen die Nederland koppelt aan de corona-leningen en het terugbetalen ervan. Op elk eiland is er een andere situatie en daarom is er steeds een andere oplossing nodig.

“De vraag blijft hoe de eilanden dat kunnen oplossen én of een oplossing voor elk land past”, vertelt Figaroa.

“We zijn vier landen binnen het koninkrijk, het begrijpen van deze verhoudingen zijn belangrijk in hoe we in de toekomst verder met elkaar gaan samenwerken.”

Hoorcollege over de kenmerken van het Caribisch recht | Foto: RVD

Speciale beurs
Maar hoe verbeter je die verhoudingen? Meer uitwisselingsprogramma’s tussen de vier landen helpen studenten in het hele koninkrijk de verhoudingen beter begrijpen, vindt de Universiteit van Aruba.

Studenten binnen het Koninkrijk kunnen toe nu alleen gebruik maken van een Europese beurs om in andere landen een uitwisseling te doen. Maar een uitwisseling doen binnen het Koninkrijk, is met die beurs niet mogelijk.

De regeringen van de vier landen hebben daarom samen besloten om met een Koninkrijksbeurs te komen. Dat moet het studiesucces van Caribische studenten vergroten én dus zorgen dat studenten vaker binnen het Koninkrijk een uitwisseling gaan doen.

Koninklijke uitwisseling
Als het aan de rector ligt kan Amalia het goede voorbeeld geven en een uitwisseling aan de universiteit van Aruba doen. Ook prinsessen Ariane en Alexia ziet Heugter graag in de Arubaanse collegebanken zitten.

“Ik heb de prinses van harte uitgenodigd om bij ons een uitwisseling te doen. Het is ook mogelijk om deze online te doen. Haar zussen zouden in plaats van een tussenjaar ook het academic foundation year (AFY) op Aruba kunnen volgen.”

“Je merkt ook dat de prinses zelf zoekende was wat bij haar zou passen en ze is blij dat ze een brede studie heeft gekozen. Dat is iets dat veel van onze studenten zich in kunnen herkennen.”

Het AFY-programma bestaat al een paar jaar. Daarmee worden studenten voorbereid op een vervolgstudie in het buitenland.

De universiteit van Aruba startte het programma om de overgang van middelbare school naar een hoger onderwijs soepeler te maken voor Arubaanse studenten nadat is gebleken dat Caribische studenten slechter presteren dan andere studenten.

Caribbean Orientation Year
De universiteit van Aruba gaat samen met de universiteiten van Curaçao en Sint-Maarten ook het ‘Caribbean Orientation Year’ aanbieden. Ze willen samen studenten beter gaan voorbereiden op een hbo-studie of een universitaire opleiding. Het Arubaanse AFY-programma wordt daarbij als blauwdruk gebruikt.

Met het Caribische voorbereidingsprogramma willen de eilanden ook gaan samenwerken met hogescholen en universiteiten in Nederland.

Het voortgezet onderwijs in het Caribisch gebied moet op de lange termijn ook beter gaan aansluiten op het vervolgonderwijs in Nederland, vinden de regeringen.

Kopzorgen om studiesucces

Elk jaar nemen gemiddeld duizend Caribische studenten afscheid van hun familie om een studie in Nederland te starten. Echter, zij lopen voor, tijdens en ook na hun studie tegen verschillende problemen aan, van cultuurverschillen, taalbarrières tot financiële problemen. Een groot deel haalt het einde van de opleiding niet of switcht van opleiding.De Nationale Ombudsman heeft daar onderzoek naar gedaan. Er moet betere voorlichting komen voor deze studenten, vindt ombudsman Reinier van Zutphen. Ze moeten volgens zijn aanbevelingen ook psychologische begeleiding, automatische draagkrachtmeting bij terugkeer, toegang tot een BSN en een Nederlandse basiszorgverzekering krijgen.
Deel dit artikel