Aruba

OM Aruba: onvoldoende bewijs beschuldigingen aan minister en ambtenaar voor ambtsmisbruik

Foto: 24ora.com

ORANJESTAD – Er is volgens het Openbaar Ministerie in Aruba onvoldoende bewijs dat minister Marisol Lopez-Tromp en de directeur van de Directie Infrastructuur en Planning (DIP) zich schuldig zouden hebben gemaakt aan ambtsmisbruik.

In juni 2021 ontving het OM informatie waaruit zou blijken dat er bij DIP onregelmatigheden zouden plaatsvinden bij de uitgifte van vergunningen en huurgronden. Er zou een ‘gesloten’ computersysteem zijn gecreëerd door de directeur, om de onregelmatigheden te onttrekken aan toezicht en controle.

Onder leiding van het OM heeft de Landsrecherche een strafrechtelijk onderzoek ingesteld onder de naam Kukwisa. In dat onderzoek zijn de directeur DIP, en ook Marisol Lopez-Tromp, de toenmalige minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu, als verdachten gehoord.

Na uitgebreid en langdurig onderzoek, waarbij er doorzoekingen hebben plaatsgevonden, getuigen zijn gehoord en documenten zijn onderzocht, is het OM tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende bewijs is dat de directeur zich destijds schuldig zou hebben gemaakt aan ambtsmisbruik. Concreet is bijvoorbeeld niet gebleken van een gesloten computersysteem.

De verdenking tegen de toenmalige minister is eveneens onterecht gebleken. In de periode dat zij minister was heeft zij uitvoering laten geven aan het regeringsbeleid om (particuliere) huurgronden -ten behoeve van de landbouw- aan de burger ter beschikking te stellen. 

De strafzaken tegen de directeuren de minister zijn door het OM geseponeerd. Beiden hebben daarover inmiddels bericht gehad.

Deel dit artikel