Aruba

OM gaat in hoger beroep tegen oud-AVP-minister Benny Sevinger

ORANJESTAD – Het Openbaar Ministerie van Aruba gaat in hoger beroep in de corruptiezaak, waar onder andere oud-AVP-minister Benny Sevinger onlangs is veroordeeld. Het OM kijkt anders aan tegen de beslissingen van de rechter in eerste aanleg en is het niet eens met de door de rechter opgelegde straffen. 

Eerder al hadden de drie verdachten waar het OM nu tegen in beroep gaat zelf al hoger beroep ingesteld tegen hun vonnissen.

Sevinger

Er was in de zaak Avestrus een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar geëist tegen voormalig minister Sevinger, vanwege omkoping, oplichting van het Land Aruba, misbruik van functie, witwassen en verduistering. 

Eveneens werd geëist dat hij zou worden ontzet uit het passief kiesrecht voor een periode van 10 jaar. Sevinger werd door de rechtbank uiteindelijk veroordeeld tot een straf van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, vanwege omkoping en verduistering. 

Hij werd vrijgesproken van oplichting, misbruik van functie en witwassen. Voorts werd Sevinger door de rechter ontzet uit het passief kiesrecht voor de duur van 5 jaar. 

Arends en Sussebeek

Tegen de verdachte Leoncita Arends had het OM een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar geëist en een geldboete van 25.000 gulden vanwege oplichting van het Land, valsheid in geschrifte en omkoping. Zij werd uiteindelijk veroordeeld tot een straf van 24 maanden, waarvan twaalf voorwaardelijk, een proeftijd van drie jaar en een geldboete van 50.000 gulden. Afrends werd vrijgesproken van actieve omkoping van de oud-minister en van valsheid in geschrifte. 

De verdachte Pieter Sussebeek, voormalig ambtenaar bij de DOW, werd in eerste aanleg veroordeeld tot een straf van twee jaar, waarvan één voorwaardelijk, voor omkoping en witwassen. Hij werd gedeeltelijk vrijgesproken voor de actieve omkoping van de minister. 

Net als Arends werd hem een bijzondere voorwaarde opgelegd dat hij voor een periode van drie jaar geen opties kan aanvragen of verkrijgen op commerciële erfpachten. Bij verdachte Sussebeek werd verbeurdverklaring uitgesproken van een in beslag genomen geldbedrag van 1.3 miljoen dollar. Het OM had eerder een onvoorwaardelijke celstraf van vier jaar tegen hem geëist. 

Het OM stelt geen hoger beroep in tegen de uitspraken van de overige verdachten. 

Deel dit artikel