Aruba

Arubaanse vereniging voor verhuur vakantiewoningen is voor strengere regels

ORANJESTAD – De Vereniging voor Vakantiewoning Professionals Aruba (VRPA) steunt de recent door de Arubaanse regering aangekondigde strengere regels voor vakantiewoningen. Volgens de vereniging heeft de VRPA in februari 2023 officieel een tienpuntenkader ingediend bij beleidsmakers met het doel de noodzakelijke regels en belastingnaleving in de vakantiewoningsector vast te stellen.

Prominente beleidsmakers erkennen het belang van regels en belastingnaleving voor de welvaart van de vakantiewoningindustrie”, aldus de VPRA.

“Wij, als bestuursleden van de Vereniging voor Vakantiewoning Professionals Aruba juichen de recente aankondigingen van de overheid om de vakantiewoningindustrie verder te reguleren enthousiast toe”, zeggen VRPA-bestuursleden Sjoerd de Vries, Alex Cybul en Alberto Perret.

De VRPA, een organisatie bestaande uit eigenaren en beheerders van vakantiewoningen in Aruba, benadrukt de noodzaak van een gelijk speelveld in de markt. Ze wijzen erop dat al hun leden belasting betalen, wat het belang onderstreept van samenwerking tussen alle betrokken partijen om eerlijkheid en naleving van belastingwetten en -regels te waarborgen.

Daarnaast kijkt de VRPA uit naar een nauwe samenwerking met beleidsmakers, aangezien ze uitgebreide kennis en ervaring op dit gebied hebben. De vereniging is van plan actief deel te nemen aan toekomstige vergaderingen om de diverse aspecten van vakantiewoningen en hun regulering op Aruba te bespreken en aan te pakken.

Met het indienen van het tienpuntenkader hoopt de VRPA bij te dragen aan de groei en duurzame ontwikkeling van de vakantiewoningsector op Aruba. Het kader omvat een reeks belangrijke aanbevelingen.

Zo moet er een licentiesysteem voor vakantiewoningen komen en gezorgd worden voor een passende balans tussen vakantiewoningen en betaalbare woningen. Ook moet er een geluidsbeheerplan, een parkeerbeheerplan en een afvalbeheerplan komen.

Deel dit artikel